Sertifisering

NET er stolt av nå å kunne tilby våre kunder en nærmest komplett løsning med tanke på sertifisering. NET har i høst inngått et samarbeid med "sbcert" og utfører nå revisjoner og sertifisering av styringssystemer i henhold til:

ISO 9001 - Kvalitetsyring

ISO 14001 - Miljøledelse

ISO 27001 - Informasjonssikkerhet

ISO 39001 - Trafikksikkerhet

ISO 45001 - Arbeidsmiljøledelse

Hvis det er behov for sertifisering etter andre standarder, vil vårt sortiment i fremtiden kunne utvides etter innspill fra våre kunder, eller utøking av sbcerts tilbud. Med dette håper vi å kunne bistå våre kunder med en mer effektiv håndtering av revisjoner og kontroller, som forhåpentligvis vil bidra til mange positive synergier.