Sertifisering

liste over GYLDIG IBC kontrollører

Virksomheter som produserer og/eller distribuerer IBCer er ansvarlige for å forsikre seg om at IBCene samsvarer med den godkjente konstruksjonstypen. IBCene skal være fremstilt, gjenoppbygget, reparert og prøvet under et kvalitetssikringsprogram (ADR 6.5.4.4).

Førstegangskontroll og periodisk kontroll av IBC skal utføres av kontrollører som har bestått kurs for kontroll av IBCer hos NET Emballasje- og Produkttesting AS. Kontroll før første gangs bruk kan utføres hos produsent eller bruker av IBCen, dersom vedkommende har godkjent kontrollør.

Kontroll, prøving og merking skal være godkjent av vedkommende myndighet i det landet hvor IBCen er godkjent (ADR 6.5.1.1.3).

Liste over kontrollører med gyldig bevis godkjent av NET, som norsk myndighet, per dags dato: