Sertifisering

Direktorat et for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsetter forskrift om landtransport av farlig gods. NET Emballasje- og Produkttesting har fått delegert myndighet fra DSB til å utføre godkjenning, kontroll og prøving av emballasje inklusive IBCer. Dette innebærer at NET er de eneste i Norge som kan godkjenne konstruksjonstypen (typegodkjenning) som kreves før en IBC tas i bruk (iht. ADR/RID 6.5.6).

 

Virksomheter som produserer og/eller distribuerer IBCer er ansvarlige for å forsikre seg om at IBCene samsvarer med den godkjente konstruksjonstypen. IBCene skal være fremstilt, gjenoppbygget, reparert og prøvet under et kvalitetssikringsprogram (ADR/RID 6.5.4.4).

Førstegangskontroll og periodisk kontroll av IBC kan utføres av NET og DNV GL, i tillegg til kontrollører som har bestått kurs for kontroll av IBCer hos NET Emballasje- og Produkttesting AS. Kontroll før første gangs bruk kan utføres hos produsent eller bruker av IBCen, og må dokumenteres som beskrevet i del 6 og avsnitt 7.7 i DSB sin veileder.

Om kontroll og prøving av IBC blir utført i et annet land enn den ble typegodkjent, trenger ikke kontrolløren være godkjent av vedkommende myndighet i det landet hvor IBCen ble typegodkjent. Kontroll og prøving må derimot utføres i henhold til regler som er spesifisert i god-kjenningsdokumentene for IBCen (ADR/RID 6.5.1.1.3).

Her følger listen over kontrollører med godkjent av NET. Listen viser de personer som er gyldig pr dags dato.  

* indikerer at kontrollør utfører oppdrag utenfor eget selskap

Navn Bevis nr. Firma Gyldig til Mobil  Region
Rune M. Fink 001 15.09.26 +47 951 98 187 Vestfold & Telemark 
Therese Rummelhoff 169 13.02.25 +47 976 97 486 Vestfold & Telemark 
Jan Arve Berg 032 21.10.2026 +47 917 01 387 Akershus
Bjørn Villy Buskli 089 21.10.2026 +47 406 23 420 Akershus
Magnar Bjørknes 172 13.02.2025 +47 959 03 436 Nordland
Tom Bamrud 173 13.02.2025 +47 991 24 466 Vestfold & Telemark
Emil Nummedal 175 13.02.2025 +47 455 02 497 Viken
Jørgen Holtet 176 13.02.2025 +47 930 76 668 Viken 
Harald Schønfelder 177 13.02.2025 +47 465 06 050 Viken
Karl Ingar Asland 178 13.02.2025 +47 971 20 180 Vestfold & Telemark/ Viken
Helge Lindland 192 16.02.2026 +47 469 06 534 Rogaland
Tomasz Wdowik 193 HØYDE TEKNIKK 10.02.2026 +47 450 06 491 Agder *
Anders Stapnes 194 10.02.2026 +47 51 46 10 80 Rogaland
Sigbjørn Horneland 195 10.02.2026 +47 934 42 004 Rogaland
Robert Fylling Strømmen 196 10.02.2026 +47 950 87 083 Møre og Romsdal
Thorvald Berstøl 200 10.02.2026 +47 930 14 681​ Rogaland
Arnfinn Slette 208 21.04.2026 +47 950 11 315 Nordland
Bjarne Lillevik 216 21.10.2026 +47 412 57 409 Trøndelag
Tor-Andre Aase 217 21.10.2026 +47 990 98 485 Telemark
Thor-Magne Jensen 218 21.10.2026 +47 934 44 742 Innlandet
Helge Skagestad 219 Norva24 01.04.2027 +47 971 30 818 Agder
Øivind Sann 220 Mausker Noreko AS 01.04.2027 +47 905 99 495 Viken
Sondre Knudsen 221 Steen-Hansen 01.04.2027 +47 476 89 647 Vestland
Tor Egel Edvardsen 222 Østfold høytrykk AS 01.04.2027 +47 907 08 020 Torp
Espen J. Lavold 223 Renta AS 01.04.2027 +47 951 69 989 Vestland
Kent Åge Johnsen 224 Leif Grimsrud AS 01.04.2027 +47 911 00 178 Halden
Svend Landsverk 225 Leif Grimsrud AS 01.04.2027 +47 911 00 178 Halden
Vidar Jensen 226 Renta AS 01.04.2027 +47 917 21 666 Vestland
Ole Jørgen Mjølnerød 227 Leif Grimsrud AS 01.04.2027 +47 911 00 178 Halden
Tommy H. Svenhaug 228 Ing. Svenhaug AS 01.04.2027 +47 400 36 910 Agder
Alexander Hansen 096 Marthinsen&Duvhollt AS 01.04.2027 +47 400 36 910 Vestfold og Telemark