Om oss

Om NET Emballasje- og ProduktTesting AS

NET Emballasje- og Produkttesting AS ble etablert i Januar 2007. Nøkkelpersonellet ved oppstart kom fra plastteknologimiljøet i Grenland, i Norge og produkttest-og sertifiseringsmiljøet i Borås, i Sverige.

NET har i dag Europas mest moderne og effektive laboratorium for testing av farlig gods emballasje som er akkreditert etter ISO17025 har delegert myndighet fra DSB og Sjøfartsdirektoratet. Luftfartstilsynet har siden 2013 ikke lenger hjemmel for slik delegering men anbefaler NET i prinsipp på samme måte som før 2013.

NET ble ikke stiftet for å forandre verden, men med et mål: å gjøre testing og sertifisering av falig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten. Samtidig ville vi skape en trygg og morsom arbeidsplass for våre ansatte. Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpniger der andre lett møter hindringer.

NETs gode responstid, store fleksibilitet og uslålige leveringstid sammen med kompetanse og stor entusiasme for det vi holder på med gir et godt utgangspunkt for god dialog og langvarig samarbeid - går det godt for dere går det godt for oss.

Lighthouse, vår egenutviklede kundeweb, tar med seg alt dette og forenkler og sikrer hverdagen ved å utnytte den nye teknologiens arbeidsverktøy; smarttelefoner og nettbrett.

NET - "For sikkerhets skyld"

Ønsker du å få Nyhetsbrev fra oss, registrer din mailadresse her.