Om oss

SELSKAPSstruktur

NET Emballasje- og Produkttesting AS endret selskapsform i forbindelse med etableringen av nytt Test Center i 2011.  Netopp Holding ble stiftet som morselskapet i konsernet som nå er 100 % eier av de to datterselskapene; NET og Netopp Eiendom. Eiendomselskapet eier NETs Test Center som ligger på Eik Næringspark i Bamble. Alle eiere er ansatt i NET.

NETOPP HOLDING
NET
NETOPP EIENDOM
Org. nr: 996 793 168 Org. nr: 990 793 840 Org. nr: 996 793 206
Konto nr: 6250.05.27973 Konto nr: 6250.05.22351 Konto nr: 6250.05.27981
IBAN: NO0862500527973 IBAN: NO9462500522351 IBAN: NO8362500527981
BIC/SWIFT: NDEANOKKPGR BIC/SWIFT: NDEANOKKPGR BIC/SWIFT: NDEANOKKPGR
Bank info: Link