Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Godkjent prøvningslaboratoriet

Ingressbilde

Tjenester fra øverste kvalitetsnivå
Les mer

Ny kunde - VKM Trading OÜ

Ingressbilde

Første UN-sertifisering i Estland
Les mer

Ny medarbeider i NET

Ingressbilde

Therese Rummelhoff
Les mer

Sist sertifisert