Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Kurs: Farlig gods emballasje

Ingressbilde

Farlig gods emballasje 15.-16. Mai 

Les mer

Velkommen til IBC kurs i April

Ingressbilde

Her lærer du det som trengs for og teste og kontrollere en IBC i henhold til ADR. Kurset er eneste av sitt slag i Norge og godkjent av DSB. Det består av to deler; ren teoretisk undervisning og en praktisk del som foregår på NET sitt Test Center.

Les mer

NETs Tilordningsliste

Ingressbilde

NET har tatt et viktig skritt i farlig gods-bransjen ved å starte testing av væsker mot polyetylen for å forenkle prosessen med godkjenning av plastemballasje. Dette initiativet vil effektivisere bruken av ulike emballasjetypene i transporten av farlige stoffer.
Les mer

Sist sertifisert