Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

13. år forsert

Ingressbilde

vi gleder oss til 2020
Les mer

IBC-kurs

Ingressbilde

Nytt IBC-kurs 12.-13. Februar!
Les mer

Med ønske om en god jul

Ingressbilde

tar vi et velfortjent hvileskjær...
Les mer

Sist sertifisert