Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Nytt mannskap mønstrer på

Ingressbilde

Mathias Werner
Les mer

Ny kunde - NeedleDock

Ingressbilde

Tidsriktig produkt fra Storbritannia
Les mer

Corona virus

Ingressbilde

påvirkning av arbeidsdagen
Les mer

Sist sertifisert