Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

IBC-kurs

Ingressbilde

Nytt IBC-kurs 10.-11. Februar!
Les mer

Med ønske om en god jul

Ingressbilde

til alle våre kunder og samarbeidspartnere
Les mer

Nye kompetanseområder

Ingressbilde

Nytt samarbeid
Les mer

Sist sertifisert