Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

NET lanserer UN 2.0 for FIBC

Ingressbilde

NET og Aker i Champions League 


Les mer

NET illustrasjon: tape mønster

Ingressbilde

Tape for dummies
Les mer

IBC-kurs

Ingressbilde

Nytt IBC-kurs over teams 21.-22. April
Les mer

Sist sertifisert