Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

ISO-møte, PCR, i Brussel

Ingressbilde

NET eneste representant fra Norden
Les mer

Ny Kunde

Ingressbilde

med sin første UN-emballasje hos NET
Les mer

Ny Kunde

Ingressbilde

NET ønsker Petrolia AB velkommen!
Les mer

Sist sertifisert