Sertifisering

NET har delegert myndighet til å utstede internasjonale sertifikater for små emballasje, IBC og storemballasje.

Etter kjemisk forenlighetstest er både beholder og lukkemekanisme vanskelig for barn og lett for eldre å åpne.

ISO 23907 er en internasjonale standard for beholdere for skarpe gjenstander til bruk på sykehus og legekontorer.

Produktet oppfyller krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller forordning og kan merkes med CE.

CE

Verktøy, sikringsutstyr og weak link som er testet etter NETs egne akkrediterte rykktest; ATM006.

NETs egne produktsertifikat eller produktdatablad med eller uten NETs eget kvalitetsmerke og oppfølging.

ISO 9001 , ISO 14001, ISO 27001, ISO 39001, ISO 45001

Her følger listen over godkjente kontrollører med eksamen og Bevis utstedet av NET, og som er gyldig pr dags dato.

NET har delegert myndighet til å utstede sertifikater for emballasje, IBC og storemballasje. Såkalt "UN-emballasje".NET er gitt rettighet av FN til å bruke de forente nasjoners emballasjesymbol for sine internasjonale emballasjesertifikat for farlig gods.

Mer søkervennlig tilgang til data i emballasjelisten (kun offentlig innformasjon) kan du tegne abonnementet Lighthouse light.

NET utsteder også andre sertifikat med og uten NETs eget kvalitetsmerke. Disse er testet og godkjent etter gjeldende standarder og regelverk.

I tillegg til dette utsteder vi Bevis/Sertifikat for kontrollører av IBC, kurset er eneste av sitt slag i Norge og godkjent av DSB og MSB i Sverige.