Sertifisering
Disse dokumentene viser hvilke kjemikalier lukkemekanismene har vært utsatt for i henhold til ISO13274, som er det samme kravet som er gitt til plast for transport av farlig gods og som også er beskrevet i ADR.
Lukkemekanismene som er godkjent her har oppfylt sin barnebeskyttende funksjon i samme grad som sin referanseprøve som er tested i henhold til ISO8317.

4 treff

Eier Beskrivelse
Modulpac ABNET28CR28B-28B POM
Modulpac ABNET28CR28B-28BI POM
Modulpac ABNET28CR40B-40BO POM
Modulpac ABNET28CR40B-40BPP-01