Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Kurs: Farlig gods emballasje

Ingressbilde

Farlig gods emballasje 10.-11. Mai 

Les mer

EKSTRA IBC kurs 19. og 20. April

Ingressbilde

noen få ledige plasser...

Les mer

Lena Produkter

Ingressbilde

ØNSKES VELKOMMEN SOM NY KUNDE
Les mer

Sist sertifisert