Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Scanpack 2022

Ingressbilde

«Emballasjonen» innfor en ny era

Les mer

NovemberKurs i emballasje

Ingressbilde

for produsenter, fyllere og brukere


Les mer

NET oppbemanner

Ingressbilde

etter stadig mer trykk

Les mer

Sist sertifisert