Sertifisering

Sertifisering

NET tilbyr i tillegg til testing av emballasje og andre produkter også sertifisering av disse.

NET har delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som representerer de norske myndigheter til å utstede sertifikater for emballasje, IBC og storemballasje i henhold til ADR/RID. Såkalt "UN-emballasje" etter ATM001. Enkelte ønsker også "UN-godkjenning" på produkter som ikke krever dette. Godkjenningen fungerer da som et "kvalitetsstempel". 

NET er gitt rettighet av FN til å bruke de forente nasjoners emballasjesymbol for sine internasjonale emballasjesertifikat for farlig gods.

NETs sertifikater er her listet opp i fire kategorier.

Dersom du ønsker en mer søkervennlig tilgang til data i emballasjelisten (kun offentlig innformasjon) kan du tegne abonnementet Lighthouse light.


Sertifisert emballasje merket med   er per dags dato ikke tillatt å produsere med UN-merket. Er den produsert i et tidsrom med gyldig sertifikat, kan den fortsatt være godkjent for transport i henhold til sertifikat og merking. Er du i tvil, ta kontakt med NET. 932 treff

Sertifikat Type emballasje Eier Språk Utgår  
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB en 24.08.23 red
 
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.08.28 green
 
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB de 31.12.22 red
 
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB fr 31.12.22 red
 
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB se 31.12.22 red
 
NET0101B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB en 28.02.12 red
 
NET0101C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.26 green
 
NET0101CA 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB en 31.12.23 red
 
NET0101D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.05.29 green
 
NET0102A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.28 green
 
NET0103A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.29 green
 
NET0103B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.29 green
 
NET0103D 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.05.29 green
 
NET0104A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.12.28 green
 
NET0104B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.29 green
 
NET0105A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.29 green
 
NET0106A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.03.28 green
 
NET0107A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.03.28 green
 
NET0107B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 30.04.29 green
 
NET0108A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 30.09.26 green
 
NET0109A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.03.26 green
 
NET0110A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 16.01.14 red
 
NET0111A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 16.01.14 red
 
NET0112A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.27 green
 
NET0113A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.07.25 green
 
NET0113A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB de 31.07.25 green
 
NET0115A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.18 red
 
NET0116A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.03.28 green
 
NET0117A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 30.11.13 red
 
NET0118A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 16.01.14 red
 
NET0119A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.27 green
 
NET0120A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.27 green
 
NET0120B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.10.19 red
 
NET0121A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.05.24 green
 
NET0122A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 02.10.14 red
 
NET0123A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.08.26 green
 
NET0124A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 30.09.26 green
 
NET0126A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.01.27 green
 
NET0127A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.12.17 red
 
NET0128A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.03.26 green
 
NET0129A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 30.06.26 green
 
NET0130A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 30.09.26 green
 
NET0140SA 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.12.25 green
 
NET0140SA 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB de 30.09.25 green
 
NET0140SB 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.05.29 green
 
NET0190W 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 16.01.14 red
 
NET0201A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.12 red
 
NET0202A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.12 red
 
NET0203A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0203B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0203C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0204BX 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.26 green
 
NET0204BY 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.26 green
 
NET0204BZ 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.26 green
 
NET0206A 4G - Fibreboard boxes Berry Norway Containers AS en 31.03.23 red
 
NET0207A 4G - Fibreboard boxes Berry Norway Containers AS en 31.03.23 red
 
NET0208A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0208C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.09.26 green
 
NET0208D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.09.26 green
 
NET0208E 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0209A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0209C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.09.25 green
 
NET0210A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0211A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0211C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.26 green
 
NET0211D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.26 green
 
NET0211E 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0212A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 28.02.13 red
 
NET0212B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.25 green
 
NET0212C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.26 green
 
NET0213A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0213C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0213D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.25 green
 
NET0214A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0214C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0215A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0215C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.16 red
 
NET0215D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0216A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0217C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0219A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.26 green
 
NET0230C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.10.28 green
 
NET0231A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.25 green
 
NET0231B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.25 green
 
NET0233A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.06.27 green
 
NET0234A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.25 green
 
NET0234B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 23.06.23 red
 
NET0235A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.25 green
 
NET0235B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.28 green
 
NET0240A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.27 green
 
NET0250A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.27 green
 
NET0250B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.05.27 green
 
NET0250C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.27 green
 
NET0301A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 30.04.12 red
 
NET0302A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0302B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0302C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 30.06.19 red
 
NET0303A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.08.12 red
 
NET0303B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0303C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0303D 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0303E 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 11.02.15 red
 
NET0304A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.08.12 red
 
NET0304B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 07.11.16 red
 
NET0304C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.03.23 red
 
NET0305A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 30.06.12 red
 
NET0305B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 30.09.12 red
 
NET0305C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0306A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.12 red
 
NET0307A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.05.12 red
 
NET0309A 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.01.25 green
 
NET0309B 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 30.04.18 red
 
NET0309C 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.11 red
 
NET0309D 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.23 red
 
NET0310A 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 23.10.13 red
 
NET0310B 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.11 red
 
NET0310C 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.11 red
 
NET0310D 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 30.04.18 red
 
NET0310E 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 30.04.18 red
 
NET0310F 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 30.04.18 red
 
NET0311A 4H2 - Plastics boxes, solid Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0311B 3H2 - Plastics jerricans, removable head Greif Sweden AB en 10.03.13 red
 
NET0311C 3H2 - Plastics jerricans, removable head Greif Sweden AB en 30.04.25 green
 
NET0311D 3H2 - Plastics jerricans, removable head Greif Sweden AB en 30.04.24 red
 
NET0312A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.08.12 red
 
NET0314A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.16 red
 
NET0315A 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 29.02.24 red
 
NET0315B 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.11 red
 
NET0315C 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.23 red
 
NET0315D 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 31.03.11 red
 
NET0315E 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB en 30.04.18 red
 
NET0316A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0316B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0316C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0316D 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0316E 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.07.28 green
 
NET0317A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0317B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0318A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0318B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0319A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0319B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0319C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0320A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0321A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0322A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0323A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0324A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0325A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0326A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 28.02.14 red
 
NET0327A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0327B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0327C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 30.09.26 green
 
NET0327D 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 30.09.26 green
 
NET0327E 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 30.09.26 green
 
NET0327F 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.03.27 green
 
NET0328A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0328B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0328C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.03.20 red
 
NET0329A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0330A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0331A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0332A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.05.20 red
 
NET0332B 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.05.20 red
 
NET0333A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0334A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0334B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0335A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0335B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.29 green
 
NET0335C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.12.25 green
 
NET0335CC 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.11.25 green
 
NET0335E 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.11.26 green
 
NET0336A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0336B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.29 green
 
NET0336BB 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.11.25 green
 
NET0336C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.29 green
 
NET0337A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0338A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.29 green
 
NET0339A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0340A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0341A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.03.20 red
 
NET0341B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB en 31.03.20 red
 
NET0342A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 28.02.16 red
 
NET0343A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.08.16 red
 
NET0343B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.12.24 green
 
NET0343C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.12.24 green
 
NET0343D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.03.28 green
 
NET0343E 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.27 green
 
NET0344A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 30.11.19 red
 
NET0344B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0345A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0345B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0346A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0346B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 01.05.12 red
 
NET0346C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0346D 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0346E 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET0347A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0347X 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0348X 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0349A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0349B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0350A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0350X 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0351X 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0352A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.11.24 green
 
NET0352C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.11.25 green
 
NET0353A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0353X 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.01.17 red
 
NET0355A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.26 green
 
NET0355B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.26 green
 
NET0355C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.26 green
 
NET0356A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.26 green
 
NET0356B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.05.20 red
 
NET0356C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.10.24 green
 
NET0356D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.26 green
 
NET0357A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 31.03.19 red
 
NET0358A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.20 red
 
NET0358B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.25 green
 
NET0358C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.20 red
 
NET0358D 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.25 green
 
NET0358E 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB en 30.11.26 green
 
NET0359A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.05.26 green
 
NET0359B 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.05.26 green
 
NET0359C 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.05.26 green
 
NET0366C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.05.29 green
 
NET0366D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.06.26 green
 
NET0367A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 28.02.25 green
 
NET0370A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 31.12.25 green
 
NET0370B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB en 30.04.29 green
 
NET0393AX 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.08.24 green
 
NET0393CX 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.08.24 green
 
NET0394AX 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.10.24 green
 
NET0394CX 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB en 31.10.24 green
 
NET0401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.04.25 green
 
NET0401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0402A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.11.19 red
 
NET0402B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.11.12 red
 
NET0403A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.08.12 red
 
NET0404A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.08.12 red
 
NET0404B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.03.26 green
 
NET0405B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0405C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.11.12 red
 
NET0405D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.01.13 red
 
NET0407A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 30.11.12 red
 
NET0407B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Norway Containers AS en 31.12.18 red
 
NET0501A 1H2 - Plastics drums, removable head Johannes Østensjø en 31.10.12 red
 
NET0502A 1H2 - Plastics drums, removable head Johannes Østensjø en 01.05.12 red
 
NET0503A 1H2 - Plastics drums, removable head Johannes Østensjø en 30.06.12 red
 
NET0505A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Johannes Østensjø en 01.05.12 red
 
NET0606A 4G - Fibreboard boxes Glomma Papp AS en 31.01.26 green
 
NET0701A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Hannells AS en 01.05.12 red
 
NET0702A 1H2 - Plastics drums, removable head Hannells AS en 01.05.12 red
 
NET0702B 1H2 - Plastics drums, removable head Hannells AS en 01.05.12 red
 
NET0702C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Norway AS en 31.01.15 red
 
NET0703A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Hannells AS en 01.05.12 red
 
NET0703C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0704A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Hannells AS en 01.05.12 red
 
NET0704C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Norway AS en 31.12.15 red
 
NET0705A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0705AZ 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0706A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0706B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0706C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0706AA 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0707A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0708A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0709A 1A2W - Steel drums, removable head, different Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0710A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 16.11.16 red
 
NET0711A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0712A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0713A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0714A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0715A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 30.06.16 red
 
NET0716C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Norway AS en 30.12.16 red
 
NET0717A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS en 31.12.16 red
 
NET0901A 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS en 30.11.27 green
 
NET0901B 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS en 31.03.29 green
 
NET0901C 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS en 31.12.26 green
 
NET0902A 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS en 30.11.27 green
 
NET0902B 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS en 31.03.29 green
 
NET0902C 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS en 31.12.26 green
 
NET1001A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 26.03.14 red
 
NET1001B 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 08.11.21 red
 
NET1001C 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 26.03.14 red
 
NET1002A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 26.03.14 red
 
NET1002B 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 08.11.21 red
 
NET1003A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 31.12.13 red
 
NET1004A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AS, Norway en 26.03.14 red
 
NET10101B 4G - Fibreboard boxes Smurfit Kappa NORGE AS en 31.03.29 green
 
NET10101C 4G - Fibreboard boxes Smurfit Kappa NORGE AS en 31.07.24 green
 
NET10101D 4G - Fibreboard boxes Smurfit Kappa NORGE AS en 30.11.27 green
 
NET10102B 4G - Fibreboard boxes Smurfit Kappa NORGE AS en 31.03.29 green
 
NET10102C 4G - Fibreboard boxes Smurfit Kappa NORGE AS en 31.07.24 green
 
NET10102D 4G - Fibreboard boxes Smurfit Kappa NORGE AS en 30.11.27 green
 
NET10201A 50H - Plastics large packaging Wellplast AB en 30.09.25 green
 
NET10202A 50H - Plastics large packaging Wellplast AB en 30.11.26 green
 
NET10203A 4H2 - Plastics boxes, solid Wellplast AB en 30.09.28 green
 
NET10204A 4H2 - Plastics boxes, solid Wellplast AB en 30.09.28 green
 
NET10205A 4H2 - Plastics boxes, solid Wellplast AB en 30.09.28 green
 
NET10301A 1G - Fibreboard drum Pro Pack Container AS en 31.03.28 green
 
NET105-Empac01-IN 13H4 - Flexible IBCs, woven plastics, coated and with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 31.08.22 red
 
NET105-Empac03-IN 13H3 - Flexible IBCs, woven plastics with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 30.11.23 red
 
NET105-Masterpack01-TH 13H4 - Flexible IBCs, woven plastics, coated and with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 30.04.25 green
 
NET105-Masterpack03-BD 13H3 - Flexible IBCs, woven plastics with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 31.10.23 red
 
NET105-Masterpack03-TH 13H3 - Flexible IBCs, woven plastics with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 29.02.24 red
 
NET10501 13H4 - Flexible IBCs, woven plastics, coated and with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 31.03.21 red
 
NET10515A 5H4 - Plastics film bags Aker BioMarine Antarctic AS en 31.03.23 red
 
NET10516A 5H4 - Plastics film bags Aker BioMarine Antarctic AS en 31.03.23 red
 
NET10518A 5H4 - Plastics film bags Aker BioMarine Antarctic AS en 29.12.23 red
 
NET10519A 5H4 - Plastics film bags Aker BioMarine Antarctic AS en 28.02.29 green
 
NET105Rena01-IN 13H4 - Flexible IBCs, woven plastics, coated and with liner Aker BioMarine Antarctic AS en 31.07.22 red
 
NET10801A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Paketo Recycling Oy en 31.05.26 green
 
NET10801C 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Paketo Recycling Oy en 31.05.26 green
 
NET10802A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Paketo Recycling Oy en 31.12.28 green
 
NET10802C 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Paketo Recycling Oy en 31.05.26 green
 
NET1101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS en 30.09.12 red
 
NET1101B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS en 01.05.12 red
 
NET1102A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS en 30.09.12 red
 
NET1103A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS en 30.09.12 red
 
NET1104A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS en 01.05.12 red
 
NET11301A 4H2 - Plastics boxes, solid NeedleDock Ltd en 30.04.25 green
 
NET11402A 4H2 - Plastics boxes, solid Quadpak AB en 30.11.26 green
 
NET11501A 1H2 - Plastics drums, removable head Emballator Lagan Plast en 31.07.20 red
 
NET11601A 31A - Steel IBCs for liquids ALOREM SAS en 30.11.27 green
 
NET11602A 31A - Steel IBCs for liquids ALOREM SAS en 30.11.27 green
 
NET11603A 31A - Steel IBCs for liquids ALOREM SAS en 30.11.27 green
 
NET11901A 4C2 - Natural wood boxes, with sift-proof walls Eurenco Bofors AB en 30.11.25 green
 
NET11902A 4C2 - Natural wood boxes, with sift-proof walls Eurenco Bofors AB en 31.01.26 green
 
NET12001A 4G - Fibreboard boxes Nordic Validated Packaging AB en 01.12.20 red
 
NET1201A 4C1 - Natural wood boxes Dangerous Goods Management Oslo AS en 31.05.18 red
 
NET120201A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AS Tehnoplast en 28.02.27 green
 
NET120202A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AS Tehnoplast en 31.07.27 green
 
NET120203A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AS Tehnoplast en 31.08.28 green
 
NET120204A 1H1 - Plastics drums, non-removable head AS Tehnoplast en 31.08.28 green
 
NET120205A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AS Tehnoplast en 31.08.28 green
 
NET120206A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AS Tehnoplast en 31.08.28 green
 
NET1202A 4G - Fibreboard boxes Dangerous Goods Management Oslo AS en 28.02.18 red
 
NET1203A 4G - Fibreboard boxes Dangerous Goods Management Oslo AS en 31.12.23 red
 
NET1203B 4G - Fibreboard boxes Dangerous Goods Management Oslo AS en 30.11.28 green
 
NET1206A 5H4 - Plastics film bags Dangerous Goods Management Oslo AS en 09.11.21 red
 
NET1207A 4G - Fibreboard boxes Dangerous Goods Management Oslo AS en 31.12.23 red
 
NET1207B 4G - Fibreboard boxes Dangerous Goods Management Oslo AS en 30.11.28 green
 
NET12401A 5H4 - Plastics film bags RENA International en 31.03.23 red
 
NET12501A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DGM Sverige AB en 30.04.26 green
 
NET12502A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DGM Sverige AB en 30.04.26 green
 
NET12503A 4G - Fibreboard boxes DGM Sverige AB en 31.01.27 green
 
NET12504A 4G - Fibreboard boxes DGM Sverige AB en 31.01.27 green
 
NET12505A 4H2 - Plastics boxes, solid DGM Sverige AB en 31.03.27 green
 
NET12601B 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AB, Norrköping en 31.05.26 green
 
NET12602B 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AB, Norrköping en 31.05.26 green
 
NET1301A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Smart Can AS en 31.12.15 red
 
NET1302A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Smart Can AS en 31.12.15 red
 
NET1401A 31A - Steel IBCs for liquids X2S Services & Solutions en 31.12.20 red
 
NET1402A 31A - Steel IBCs for liquids X2S Services & Solutions en 31.12.20 red
 
NET14601A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Biotech Plus OÜ en 31.03.28 green
 
NET14701A 50G - Fibreboard large packaging PacsOn Helmer Nilsson AB en 31.05.29 green
 
NET14801A 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.12.23 red
 
NET14801B 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.05.28 green
 
NET14802A 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.12.23 red
 
NET14802B 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.05.28 green
 
NET14803A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging Svensk Emballageteknik AB en 31.12.23 red
 
NET14803B 4GV - Fibreboard boxes, special packaging Svensk Emballageteknik AB en 31.05.28 green
 
NET14804A 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.12.23 red
 
NET14804B 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.05.28 green
 
NET14805B 4G - Fibreboard boxes Svensk Emballageteknik AB en 31.12.28 green
 
NET1501A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Trio Plast A/S en 30.08.13 red
 
NET1502A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Trio Plast A/S en 28.02.14 red
 
NET1503A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Trio Plast A/S en 20.08.13 red
 
NET15601A 31A - Steel IBCs for liquids Transport & Tank Sodertalje AB en 31.10.27 green
 
NET15602A 31A - Steel IBCs for liquids Transport & Tank Sodertalje AB en 31.10.27 green
 
NET15603A 31A - Steel IBCs for liquids Transport & Tank Sodertalje AB en 31.10.27 green
 
NET15604A 31A - Steel IBCs for liquids Transport & Tank Sodertalje AB en 31.10.27 green
 
NET15801A 4D - Plywood boxes Lena Produkter AS en 31.01.28 green
 
NET15802A 4D - Plywood boxes Lena Produkter AS en 30.06.28 green
 
NET15803A 4C1 - Natural wood boxes Lena Produkter AS en 30.04.29 green
 
NET16101A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Mauser-Noreko AB en 30.11.27 green
 
NET16102A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Mauser-Noreko AB en 30.11.27 green
 
NET16201A 31H2W - Rigid plastics IBCs, freestanding, for liquids, deviating design Forsvarsmateriell en 30.04.29 green
 
NET16202A 31H2W - Rigid plastics IBCs, freestanding, for liquids, deviating design Forsvarsmateriell en 30.04.29 green
 
NET16301A 5H4 - Plastics film bags Nouryon Performance Formulation en 31.03.28 green
 
NET16501A 4G - Fibreboard boxes Heco Laboratorieutstyr AS en 06.06.23 red
 
NET16502A 4G - Fibreboard boxes Heco Laboratorieutstyr AS en 06.06.23 red
 
NET16601A 50A - Large Packaging, Steel NEFAB Packaging Germany GmbH en 30.11.28 green
 
NET1701A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Petainer Lidköping AB en 31.12.13 red
 
NET1702A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Petainer Lidköping AB en 31.03.26 green
 
NET17701A 4G - Fibreboard boxes Profil Grafisk AS en 31.12.28 green
 
NET17702A 4G - Fibreboard boxes Profil Grafisk AS en 30.04.29 green
 
NET17801A 31A - Steel IBCs for liquids Chemring Nobel AS en 31.12.28 green
 
NET1801A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1802A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1803A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.03.14 red
 
NET1804A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1805A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1806A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 31.12.25 green
 
NET1807A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.25 green
 
NET18101A 4A - Steel boxes LiProPac AB en 28.02.29 green
 
NET1810A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1811A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 01.05.12 red
 
NET1812A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.03.14 red
 
NET1813A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1814A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1815A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1817A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.06.24 green
 
NET1818A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.03.14 red
 
NET1819A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB en 30.11.25 green
 
NET18601L 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head danPlast ApS en 31.05.29 green
 
NET18701A 11D - Wooden IBCs, plywood with inner liner Levl GmbH en 31.01.29 green
 
NET19001A 50D - Large Packaging, Plywood AB Karl Hedin en 30.04.29 green
 
NET1901A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Accon FDP ApS en 06.11.13 red
 
NET1902A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 30.06.27 green
 
NET1902M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.03.29 green
 
NET1903A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.07.26 green
 
NET1903M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.03.29 green
 
NET1904A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.05.25 green
 
NET1904M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.03.29 green
 
NET1905A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 15.12.21 red
 
NET1906A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.01.24 red
 
NET1907A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.08.25 green
 
NET1907M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 30.04.29 green
 
NET1908A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.08.25 green
 
NET1908B 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.07.27 green
 
NET1908M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 30.04.29 green
 
NET1909A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.08.25 green
 
NET1909M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 30.04.29 green
 
NET1910A 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 31.08.25 green
 
NET1910M 1G - Fibreboard drum Accon FDP ApS en 30.04.29 green
 
NET1912A 5H3 - Woven plastics bags, water resistant Accon FDP ApS en 30.04.29 green
 
NET2001A 1A2 - Steel drums, removable head Mauser-Noreko AS en 30.11.18 red
 
NET2002A 1A2 - Steel drums, removable head Mauser-Noreko AS en 30.11.18 red
 
NET2002B 1A2 - Steel drums, removable head Mauser-Noreko AS en 31.12.20 red
 
NET2004A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Mauser-Noreko AS en 30.11.27 green
 
NET2005A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Mauser-Noreko AS en 30.11.27 green
 
NET2101A 1H2 - Plastics drums, removable head Erik Hoel AS en 01.05.12 red
 
NET2102A 1H2 - Plastics drums, removable head Erik Hoel AS en 01.05.12 red
 
NET2201A 1H1 - Plastics drums, non-removable head VKM TRADING OÜ en 30.09.24 green
 
NET2202A 1H1 - Plastics drums, non-removable head VKM TRADING OÜ en 28.02.27 green
 
NET22302A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22302B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22304A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22304B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22306A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22306B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22307A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22307B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22308A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22308B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22309A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22309B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22310A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22310B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22311A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22311B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22312A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22312B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET22313A 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 31.12.23 red
 
NET22313B 31A - Steel IBCs for liquids Örebro Svets och Hydraulik AB en 01.12.23 red
 
NET2301C 4G - Fibreboard boxes AS Batteriretur en 30.09.26 green
 
NET2302C 4G - Fibreboard boxes AS Batteriretur en 31.08.22 red
 
NET23701A 31A - Steel IBCs for liquids Rudskoga Svetsmekaniska AB en 30.04.27 green
 
NET23702A 31A - Steel IBCs for liquids Rudskoga Svetsmekaniska AB en 30.04.27 green
 
NET23703A 31A - Steel IBCs for liquids Rudskoga Svetsmekaniska AB en 30.04.27 green
 
NET2401A 4D - Plywood boxes Nefab Packaging Norway AS en 20.06.12 red
 
NET2401B 4D - Plywood boxes Nefab Packaging Norway AS en 31.10.24 green
 
NET2403A 50D - Large Packaging, Plywood Nefab Packaging Norway AS en 08.11.21 red
 
NET2404A 4G - Fibreboard boxes Nefab Packaging Norway AS en 29.02.28 green
 
NET2501A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS avd Aurskog en 31.05.26 green
 
NET2502A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS avd Aurskog en 31.01.25 green
 
NET2601A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Petrolia AB en 01.02.20 red
 
NET2602A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Petrolia AB en 31.01.20 red
 
NET2603A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Petrolia AB en 31.01.20 red
 
NET2604A 4G - Fibreboard boxes Petrolia AB en 31.01.20 red
 
NET2701A 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.21 red
 
NET2701B 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.21 red
 
NET2702A 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.21 red
 
NET2703A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2703B 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 30.11.28 green
 
NET2704A 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.21 red
 
NET2705A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2706A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2707A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 30.09.15 red
 
NET2708A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS en 06.10.21 red
 
NET2709A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2710A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 30.04.25 green
 
NET2711A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 22.11.23 red
 
NET2712A 4H2 - Plastics boxes, solid Nammo Raufoss AS en 23.09.15 red
 
NET2713A 4H2W - Plastics boxes, deviating design Nammo Raufoss AS en 31.01.23 red
 
NET2714A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS en 31.01.13 red
 
NET2714B 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS en 06.10.21 red
 
NET2714C 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2715A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS en 06.10.21 red
 
NET2715B 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2716A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 19.06.23 red
 
NET2716B 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 30.11.18 red
 
NET2716C 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 31.01.28 green
 
NET2717A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 22.11.23 red
 
NET2718A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2719A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2719C 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 30.11.27 green
 
NET2722A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS en 31.12.23 red
 
NET2723A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 19.06.23 red
 
NET2725A 50D - Large Packaging, Plywood Nammo Raufoss AS en 30.09.27 green
 
NET2727A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 30.04.28 green
 
NET2728A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS en 31.05.28 green
 
NET2802A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Modulpac AB en 30.09.26 green
 
NET2901A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.07.25 green
 
NET2901B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.08.25 green
 
NET2902A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 01.05.12 red
 
NET2903A 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast en 31.08.25 green
 
NET2903B 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast en 31.08.25 green
 
NET2904A 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast en 31.07.25 green
 
NET2904B 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast en 31.07.25 green
 
NET2905A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.07.25 green
 
NET2905B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.07.25 green
 
NET2906A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.08.25 green
 
NET2906B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.08.25 green
 
NET2907A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.07.25 green
 
NET2907B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.08.25 green
 
NET2908A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.08.20 red
 
NET2909A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast en 31.08.20 red
 
NET2910A 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast en 31.12.25 green
 
NET2910B 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast en 31.12.25 green
 
NET3101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 30.09.28 green
 
NET3102A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 30.09.28 green
 
NET32.100C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET32.101C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.05.28 green
 
NET32.102C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.12.28 green
 
NET3201A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.20 red
 
NET3201B 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB en 14.10.15 red
 
NET3201B_S 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB se 14.10.15 red
 
NET3201C 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB en 31.10.25 green
 
NET3202A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 16.05.16 red
 
NET3202A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 16.05.16 red
 
NET3202B 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.11.18 red
 
NET3202B_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 30.11.18 red
 
NET3202C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3203A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3203C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.07.24 green
 
NET3221A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3221C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3222A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3222C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3223A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3223A_S 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB se 30.09.18 red
 
NET3223C 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 31.07.28 green
 
NET3224A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3224C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3225A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3225C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.11.25 green
 
NET3226A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3226C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.25 green
 
NET3226D 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.03.26 green
 
NET3227A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3227C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.12.25 green
 
NET3228A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 16.05.16 red
 
NET3228A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 16.05.16 red
 
NET3229A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.15 red
 
NET3229A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 28.02.15 red
 
NET3230A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3230C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.01.27 green
 
NET3231A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.11.14 red
 
NET3231A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 30.11.14 red
 
NET3232A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3232C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.08.25 green
 
NET3233A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3233C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3234A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3234C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.26 green
 
NET3235A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.15 red
 
NET3235A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 28.02.15 red
 
NET3236A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3236C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3237A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.11.14 red
 
NET3237A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 30.11.14 red
 
NET3238A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3238C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3239A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 01.12.20 red
 
NET3239C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.04.27 green
 
NET3240A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3240C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3241A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3241A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 30.11.14 red
 
NET3241C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3242A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.15 red
 
NET3242A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 28.02.15 red
 
NET3243A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.15 red
 
NET3243A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 28.02.15 red
 
NET3244A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3244C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3245A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 16.05.16 red
 
NET3245A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 16.05.16 red
 
NET3246A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3246A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 30.06.18 red
 
NET3246C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3247A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3247C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.06.28 green
 
NET3248A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.15 red
 
NET3248A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 28.02.15 red
 
NET3249A 11G - IBC, Fibreboard DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3249B 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 30.04.25 green
 
NET3250A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3250C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3251A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3251C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.07.24 green
 
NET3252A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3252C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.12.25 green
 
NET3253A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3253C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3254A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3254A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB se 01.09.19 red
 
NET3254C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3255A 50A - Large Packaging, Steel DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3256A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3256C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3257A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3257C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3270A 6HG2 - Plastics receptacle with outer fibreboard box DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3270C 6HG2 - Plastics receptacle with outer fibreboard box DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3271A 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3271C 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3272A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3272C 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3273A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3273C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.11.26 green
 
NET3273D 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3274A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 14.07.16 red
 
NET3275A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3275C 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 30.04.26 green
 
NET3275D 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 30.06.28 green
 
NET3276A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3276B 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.12.20 red
 
NET3276C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3276D 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3277A 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3277C 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3278A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3278C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.04.26 green
 
NET3278D 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.06.28 green
 
NET3280A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 22.12.20 red
 
NET3280C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.25 green
 
NET3281C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 28.02.27 green
 
NET3295C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.12.24 green
 
NET3296C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.08.27 green
 
NET3297C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.09.26 green
 
NET3298C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 30.06.27 green
 
NET3299C 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB en 31.08.27 green
 
NET3301A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3303A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3308A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3308B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3308C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3310A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3313A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3313B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3313C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3316A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3316AA 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3317A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3317B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge en 31.12.22 red
 
NET3501A 3H2 - Plastics jerricans, removable head Green Environmental Products AS en 30.08.15 red
 
NET3502A 3H2 - Plastics jerricans, removable head Green Environmental Products AS en 30.08.15 red
 
NET3601A 4G - Fibreboard boxes Lilleborg AS en 30.09.18 red
 
NET3602A 4G - Fibreboard boxes Lilleborg AS en 30.09.26 green
 
NET3701A 1H1 - Plastics drums, non-removable head AB Kulleborn & Stenström en 28.02.25 green
 
NET3702A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AB Kulleborn & Stenström en 31.03.26 green
 
NET3703A 1H1 - Plastics drums, non-removable head AB Kulleborn & Stenström en 31.05.26 green
 
NET3704A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AB Kulleborn & Stenström en 30.04.27 green
 
NET3705A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AB Kulleborn & Stenström en 31.01.29 green
 
NET3902A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Lantmännen Aspen AB en 30.09.23 red
 
NET4001A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AB en 31.01.13 red
 
NET4002A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AB en 28.02.29 green
 
NET4004A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AB en 31.01.28 green
 
NET4005A 4G - Fibreboard boxes VPK Packaging AB en 31.07.25 green
 
NET4006A 50G - Fibreboard large packaging VPK Packaging AB en 31.10.25 green
 
NET4201A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 01.11.12 red
 
NET4201B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 31.01.14 red
 
NET4202A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 01.11.12 red
 
NET4202B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 31.12.16 red
 
NET4203A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 01.11.12 red
 
NET4203B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 31.01.14 red
 
NET4203C 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 01.05.12 red
 
NET4205A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 01.11.12 red
 
NET4205B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 31.12.16 red
 
NET4210A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 01.11.12 red
 
NET4210B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Norplasta AS en 30.11.25 green
 
NET4211A 1H2 - Plastics drums, removable head Bewi Norplasta AS en 01.05.12 red
 
NET4502A 4D - Plywood boxes Nefab Production Runemo AB en 06.11.13 red
 
NET4701A 50D - Large Packaging, Plywood Miljøbil Grenland AS en 31.12.14 red
 
NET4801A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids LKAB Kimit AB en 30.09.15 red
 
NET5001A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Frantek Formblåsning AB en 01.05.12 red
 
NET5003A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Frantek Formblåsning AB en 01.05.12 red
 
NET5101A 31H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for liquids PartnerPlast AS en 01.05.12 red
 
NET5102A 31H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for liquids PartnerPlast AS en 01.05.12 red
 
NET5601A 4G - Fibreboard boxes A/S Den norske Eterfabrikk en 13.11.14 red
 
NET5701A 4H2 - Plastics boxes, solid Dangerous Goods Management AS, Sola en 31.12.22 red
 
NET5702A 4H2 - Plastics boxes, solid Dangerous Goods Management AS, Sola en 31.12.22 red
 
NET5703A 4H2 - Plastics boxes, solid Dangerous Goods Management AS, Sola en 31.12.22 red
 
NET5704A 4H2 - Plastics boxes, solid Dangerous Goods Management AS, Sola en 30.11.28 green
 
NET5705A 4H2 - Plastics boxes, solid Dangerous Goods Management AS, Sola en 30.11.28 green
 
NET5801A 1A2 - Steel drums, removable head Nordic Carbide AB en 31.01.20 red
 
NET6101A 50H - Plastics large packaging San Sac AB en 31.03.25 green
 
NET6101B 50H - Plastics large packaging San Sac AB en 31.03.25 green
 
NET6102A 11H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for solids San Sac AB en 18.03.24 red
 
NET6102B 11H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for solids San Sac AB en 31.12.17 red
 
NET6103A 4H2 - Plastics boxes, solid San Sac AB en 31.10.27 green
 
NET6201A 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark en 01.05.12 red
 
NET6201B 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark en 31.08.18 red
 
NET6201B_DK 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark en 30.09.17 red
 
NET6202A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark en 31.08.18 red
 
NET6202A_DK 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark en 31.05.17 red
 
NET6203A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark en 31.08.18 red
 
NET6203A_DK 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark en 31.05.17 red
 
NET6204A 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark en 31.08.18 red
 
NET6204A_DK 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark en 30.09.17 red
 
NET6401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.12.25 green
 
NET6401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head FalkEmballage AB en 31.12.15 red
 
NET6401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head FalkEmballage AB en 31.12.15 red
 
NET6401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud AB en 31.12.25 green
 
NET6601B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS en 31.12.19 red
 
NET6601C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET6601D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS en 31.12.19 red
 
NET6602A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS en 31.12.19 red
 
NET6602C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET6603A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS en 31.12.19 red
 
NET6603C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET6701A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.04.14 red
 
NET6702A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6703A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6703B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.11.25 green
 
NET6704A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6704B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.11.20 red
 
NET6705A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6705B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6705C 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.03.29 green
 
NET6706A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.25 green
 
NET6707A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.27 green
 
NET6707B 1A2W - Steel drums, removable head, different Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.11.20 red
 
NET6707C 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.06.26 green
 
NET6708A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6709A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.13 red
 
NET6710A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.11.25 green
 
NET6711A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 28.02.29 green
 
NET6712A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.05.26 green
 
NET6714A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.20 red
 
NET6715A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 07.02.24 red
 
NET6715B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.04.29 green
 
NET6716A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.04.29 green
 
NET6717A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 29.02.28 green
 
NET6718A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 07.02.24 red
 
NET6719A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 11.10.22 red
 
NET6720A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.04.27 green
 
NET6721A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 28.02.29 green
 
NET6722A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.12.20 red
 
NET6723A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 01.09.20 red
 
NET6726A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.04.24 red
 
NET6727A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.04.29 green
 
NET6728A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Packaging Ltd en 30.06.25 green
 
NET6729A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Packaging Ltd en 03.06.20 red
 
NET6730A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Packaging Ltd en 30.06.25 green
 
NET6731A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.05.25 green
 
NET6732A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6733A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 11.10.22 red
 
NET6734A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6735A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6736A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.01.25 green
 
NET6737A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6738A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6739A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6740A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.10.24 green
 
NET6741A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.01.25 green
 
NET6742A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.01.25 green
 
NET6743A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.06.28 green
 
NET6744A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.06.28 green
 
NET6745A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.11.25 green
 
NET6746A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 30.09.25 green
 
NET6747A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 28.02.26 green
 
NET6748A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB en 31.05.29 green
 
NET6801A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head DeeDee Plastics BV en 31.12.17 red
 
NET6901A 31B - Aluminium IBCs, for liquids MPP Sverige AB en 31.03.25 green
 
NET6901A 31B - Aluminium IBCs, for liquids MPP Sverige AB de 31.03.25 green
 
NET6902A 31BW - Aluminium IBCs for liquids, deviating design MPP Sverige AB en 31.03.25 green
 
NET6903A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.05.25 green
 
NET6904A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.12.26 green
 
NET6904C 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.12.26 green
 
NET6905A 31B - Aluminium IBCs, for liquids MPP Sverige AB en 31.03.25 green
 
NET6906A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.03.25 green
 
NET6907A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 30.11.25 green
 
NET6907C 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 30.11.25 green
 
NET6908A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.03.26 green
 
NET6908AS 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 28.02.27 green
 
NET6908B 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.03.26 green
 
NET6909A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 31.07.28 green
 
NET6911A 31B - Aluminium IBCs, for liquids MPP Sverige AB en 31.03.28 green
 
NET6916A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB en 30.06.28 green
 
NET7101A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS en 30.06.17 red
 
NET7102A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS en 31.10.23 red
 
NET7103A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS en 30.09.18 red
 
NET7104A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS en 30.09.24 green
 
NET7105A 50D - Large Packaging, Plywood Kongsberg Emballasje AS en 31.03.29 green
 
NET7106A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS en 31.03.26 green
 
NET7301A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design Nycopac AB en 31.12.13 red
 
NET7302A 50HW - Plastics large packaging, deviating design Nycopac AB en 31.08.27 green
 
NET7401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7402A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7402B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7403A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7403B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7404A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7404B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7404C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7405A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7405B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7406A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7406B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7407A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7407B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7408A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7408B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7409A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7409B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7410A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7410B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7410C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7411A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7411B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7411C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7412A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7412B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7413A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7413B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7413C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7414A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7414B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7415A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7415B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7416A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7416B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7416C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7417A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7417B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7418A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7418B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7419A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7419B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7419C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7421A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7424A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7424B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7425A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Berry Bramlage Kolding A/S en 30.09.23 red
 
NET7501A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Kaysersberg en 01.09.13 red
 
NET7701A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Metalpak Oy en 31.08.25 green
 
NET7702A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Metalpak Oy en 30.11.24 green
 
NET7703A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Metalpak Oy en 31.03.25 green
 
NET7801A 31A - Steel IBCs for liquids Norsk Gjenvinning AS en 01.01.21 red
 
NET7803A 50A - Large Packaging, Steel Norsk Gjenvinning AS en 01.01.21 red
 
NET7804A 50A - Large Packaging, Steel Norsk Gjenvinning AS en 01.01.21 red
 
NET7901A 4H2 - Plastics boxes, solid Dolav Plastic Products Ltd. en 31.05.28 green
 
NET8001A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Scandinavia en 30.06.26 green
 
NET8001B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Scandinavia en 30.04.26 green
 
NET8102A 11H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for solids MoveTech AB en 14.04.23 red
 
NET8103A 50H - Plastics large packaging MoveTech AB en 30.09.26 green
 
NET8201A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Norab AB en 31.12.19 red
 
NET8301A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lefab Production AB en 28.02.26 green
 
NET8302B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lefab Production AB en 30.09.26 green
 
NET8401A 4G - Fibreboard boxes PBES Norway AS en 16.12.19 red
 
NET8501A 4H2 - Plastics boxes, solid DESAPAC AB en 31.01.26 green
 
NET8502A 50CW - Natural wood, deviating design DESAPAC AB en 30.06.25 green
 
NET8503A 50A - Large Packaging, Steel DESAPAC AB en 31.12.27 green
 
NET8503B 4A - Steel boxes DESAPAC AB en 30.11.27 green
 
NET8503C 4A - Steel boxes DESAPAC AB en 30.04.29 green
 
NET8504A 4H2 - Plastics boxes, solid DESAPAC AB en 30.11.27 green
 
NET8505A 4G - Fibreboard boxes DESAPAC AB en 31.12.27 green
 
NET8506A 50G - Fibreboard large packaging DESAPAC AB en 31.05.28 green
 
NET8507A 50H - Plastics large packaging DESAPAC AB en 28.02.26 green
 
NET8508A 50H - Plastics large packaging DESAPAC AB en 31.05.24 green
 
NET8508B 50H - Plastics large packaging DESAPAC AB en 31.12.25 green
 
NET8509A 4G - Fibreboard boxes DESAPAC AB en 31.12.28 green
 
NET8510A 50H - Plastics large packaging DESAPAC AB en 31.05.24 green
 
NET8511A 50H - Plastics large packaging DESAPAC AB en 30.09.26 green
 
NET8511B 50H - Plastics large packaging DESAPAC AB en 30.09.26 green
 
NET8512A 50A - Large Packaging, Steel DESAPAC AB en 30.09.25 green
 
NET8513A 50HW - Plastics large packaging, deviating design DESAPAC AB en 31.01.27 green
 
NET8514A 50A - Large Packaging, Steel DESAPAC AB en 31.08.27 green
 
NET8601A 4H2 - Plastics boxes, solid Skylotec Nordic AB en 28.02.27 green
 
NET8602A 4H2 - Plastics boxes, solid Skylotec Nordic AB en 28.02.27 green
 
NET8701A 50A - Large Packaging, Steel Autoliv Sweden AB en 05.06.20 red
 
NET8702A 50HW - Plastics large packaging, deviating design Autoliv Sweden AB en 05.06.20 red
 
NET8802A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Europak OY en 31.07.22 red
 
NET8901A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8902A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8903A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8904A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8905A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8906A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8907A 1A1 - Steel drums, non-removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET8908A 1A1 - Steel drums, non-removable head Baltic Packaging ApS en 31.12.22 red
 
NET9001A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head J. Myhre ApS en 31.12.24 green
 
NET9002A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head J. Myhre ApS en 31.12.22 red
 
NET9003A 1H1 - Plastics drums, non-removable head J. Myhre ApS en 30.11.24 green
 
NET9004A 1H1 - Plastics drums, non-removable head J. Myhre ApS en 30.11.24 green
 
NET9201A 50BW - Large Packaging Aluminium, deviating design Kongsberg Defence & Aerospace AS en 30.11.27 green
 
NET9202A 1H2 - Plastics drums, removable head Kongsberg Defence & Aerospace AS en 30.04.29 green
 
NET9301A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9302A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9303A 6HH1 - Plastics receptacle with outer plastics drum Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9304A 6HH1 - Plastics receptacle with outer plastics drum Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9305A 31A - Steel IBCs for liquids Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9306A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9307A 31A - Steel IBCs for liquids Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9308A 31HH1 - Plastics plastics composite IBCs with rigid plastics inner receptacle, for liquids Haywood Roto Moulding Limited en 01.01.17 red
 
NET9402A 4H2 - Plastics boxes, solid Nopla AS en 31.01.26 green
 
NET9405A 4H2 - Plastics boxes, solid Nopla AS en 31.01.25 green
 
NET9501A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 12.11.21 red
 
NET9502A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 31.12.27 green
 
NET9503A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 30.06.23 red
 
NET9503B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 30.06.23 red
 
NET9504A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 31.03.26 green
 
NET9505A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS en 31.12.28 green
 
NET9601A 50A - Large Packaging, Steel Cowin Svenska AB en 29.02.28 green
 
NET9602A 50A - Large Packaging, Steel Cowin Svenska AB en 31.12.26 green
 
NET9701A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 31.05.26 green
 
NET9703A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 31.08.28 green
 
NET9703R 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 30.09.24 green
 
NET9705A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 30.04.27 green
 
NET9705R 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 31.07.24 green
 
NET9705RA 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 30.04.24 red
 
NET9707A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-Heljanko OY en 28.02.26 green
 
NET9801A 50G - Fibreboard large packaging Kemetyl Norge AS en 31.12.18 red
 
NET9901A 1H2 - Plastics drums, removable head Mezonic AS en 31.03.28 green
 
NET9901B 1H2 - Plastics drums, removable head Mezonic AS en 30.09.28 green
 
NET9901C 1H2 - Plastics drums, removable head Mezonic AS en 30.11.28 green