Sertifisering

Barnebeskyttet emballasje - ISO8317:2015 / ISO13274:2013

Hva er barnebeskyttet emballasje?

Barnebeskyttet emballasje – dette er emballasje bestående av både en beholder og en passende lukkemekanisme som er vanskelig for barn å åpne, eller å komme i kontakt med innholdet. Samtidig skal det være lett for voksne/eldre å åpne den, og bruke riktig når produktet er testet og godkjent i forhold til denne standard.

NET kaller dette en ”Barnebeskyttet lukkemekanisme”. Lukkemekanismen skal gjøre det vanskelig for barn å åpne emballasjen, men det vil aldri være umulig.  Det vanligste er løsninger som innebærer at man trykker korken ned samtidig som man vrir. Det er alltid hele emballasjen som skal testes- både kanne eller flaske, og lukkemekanismen. Det finnes idag flere gode løsninger for både korker og spray som er testet og godkjent som barnebeskyttet emballasje .

            

Hvem kan teste etter denne standard?

Bare laboratorier som er i samsvar med normen ISO 17025, kan teste og verifisere om barnebeskyttet emballasje er i samsvar med ovennevnte standard. 
Som et av få testinstitutt i Europa er NET akkreditert etter ISO8317:2015, akkrediteringsnummer TEST-259 fra Norsk Akkreditering. 
NET gjør både tester i fullskala og evalueringer.  Alle våre tester fører frem til rapport og sertifikat etter ISO8317:2015. 

I tillegg til dette tilbyr NET som eneste testinstitutt i Europa egenutviklede testmetoder som sikrer at emballasjeløsningen også fungerer etter at lukkemekanismen har vært i kontakt med det farlige stoffet over en periode (ISO13274 / ATM003).

Her kan du finne sertifikater på Lukkemekanismer, hele emballasjen og kjemikaliebestandighet dokumenter på ulike lukkemekanismer.