Sertifisering

NET har godkjent verktøy, sikkringsutstyr og weak link til feste mellom menneske og verktøy.

Hensikten med godkjeningen av dette utstyret er å sikre mennesker og utstyr fra skader og lemlestelser ved arbeid med verktøy i høyden.


Sertifiserte verkt°y merket med   er tatt ut av produksjon41 treff

Sertifikat Eier Beskrivelse Utgår  
NET567.1 - ES01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Elastisk stropp/Elastic lanyard 31.08.22 red
 
NET567.1 - ES02 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Elastisk stropp/Elastic lanyard 31.08.22 red
 
NET567.1 - MS01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Mykstropp/Lanyard 0.5-2.5 m 31.08.22 red
 
NET567.1 - MS02 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Mykstropp/Lanyard 2.5 m 31.08.22 red
 
NET567.1 - PS01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Patentsikring/Patent securing 31.08.22 red
 
NET567.1 - SD01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Verkt°ysnelle/Tool safety reel 31.08.22 red
 
NET567.1 - SI01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Sikringswire/Safety wire 31.08.22 red
 
NET567.1 - SN01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Sikringsnett/Safety net 31.08.22 red
 
NET567.1 - SPS01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Spiralsnor/Coiled lanyard 31.08.22 red
 
NET567.1 - US01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Universalsikring/Universal securing 31.08.22 red
 
NET567.2 - AL01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS R°rtang alu/Pipe wrench alu 31.08.22 red
 
NET567.2 - BA01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Skiften°kkel/Adjustable wrench 31.08.22 red
 
NET567.2 - BES01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Skrutvinge/Screw clamp 31.08.22 red
 
NET567.2 - BO01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Boltkutter/Bolt cutter 31.08.22 red
 
NET567.2 - BR01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Brekkjern/Crow bar 31.08.22 red
 
NET567.2 - FA01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Fastn°kkel/Combination spanner 31.08.22 red
 
NET567.2 - FV01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Flatvinke/Flat square-Flensvinkel/Flange square 31.08.22 red
 
NET567.2 - HU01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Kobberhammer/Copper hammer 31.08.22 red
 
NET567.2 - HU02 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Kobberhammer/Copper sledgehammer 31.08.22 red
 
NET567.2 - HU03 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Kobberhammer/Copper hammer 31.08.22 red
 
NET567.2 - MA01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Maskinspett/Crow bar 31.08.22 red
 
NET567.2 - NOVA01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Meiselhammer/Chipping hammer 31.08.22 red
 
NET567.2 - NOVA02 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Stňlslegge/Sledgehammer 31.08.22 red
 
NET567.2 - OH01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Momentn°kkel/Torque wrench 31.08.22 red
 
NET567.2 - PT01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Muttertrekker pneumatisk/Impact wrench 31.08.22 red
 
NET567.2 - PT02 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Sag pneumatisk/Air saw 31.08.22 red
 
NET567.2 - RH001 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Rettholdt alu/Straight edge alu 31.08.22 red
 
NET567.2 - RU01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS R°rtang/Pipe wrench 31.08.22 red
 
NET567.2 - SKS01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Skralle 1/2" m/piper/Ratch 31.08.22 red
 
NET567.2 - SKS02 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Skralle 3/4" m/piper/Ratch 31.08.22 red
 
NET567.2 - SLA01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Slagringn°kkel/Striking box wrench 31.08.22 red
 
NET567.2 - SLF01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Slagringn°kkel ňpen/Striking box wrench open 31.08.22 red
 
NET567.2 - SP01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Spett alu/Crow bar alu 31.08.22 red
 
NET567.2 - VA01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Snekkervater/Carpenters level 31.08.22 red
 
NET567.2 - WK01 H.M. Albretsen Verkt°ysikring AS Wirekutter/Wire cutter 31.08.22 red
 
NET584.1 - PS01 Luna AB, Sweden Patentsikring/Patent securing 31.03.23 red
 
NET584.3-WL90 Luna AB, Sweden Weak Link 90 30.06.23 red
 
NET584.3-WL91 Luna AB, Sweden Weak Link 91 30.06.23 red
 
NET584.3-WL92 Luna AB, Sweden Weak Link 92 30.06.23 red
 
NET584.3-WL94 Luna AB, Sweden Weak link 94 30.06.23 red
 
NET584.3-WL95 Luna AB, Sweden Weak Link 95 30.06.23 red