Kurs

IBC kontrolLør kurs

NET tilbyr et to dagers kurs som gir deg formell tillatelse til å kontrollere og godkjenne IBC’er, gjelder både for 30 mnd. og 60 mnd. kontroll.
Det er tankeier sitt ansvar at periodisk kontroll er utført og at IBC/tanker er godkjent, og at dette kan dokumenteres ved fremtidige kontroller.

Mange deltagere på dette kurset skal kontrollere det som på folkemunne omtales som: container, dieseltank, ADR-tank, tanker til aggregater osv. Kurset dekker alle disse og gjelder for alle IBC´er.  Alle som er beregnet for transport av væsker/faststoff, og som kan fylles/tømmes med trykk/selvtrykk. Dette gjelder uansett materiale: eksempelvis: plast, kompositt , fiber, og metall, inntil 3000 liter.

Kravet til periodiske kontroller av IBC’er er forankret i Forskrift om landtransport av farlig gods. Kapittel 6.5.4.4.1  Du finner veiledningen fra DSB  HER. 

Kurset holdes både som praktisk undervisning på vårt Test Center og som teori.

Vi lærer deg alt du behøver for å teste og kontrollere en IBC i henhold til ADR:

Klassifisering etc.
Konstruksjonskrav m.m.
Typetesting, kontroller, osv.

Vi avslutter med en praktisk og en teoretisk eksamen som fører til offisielt kursbevis/-sertifikat i kreditkortformat som IBC-inspektør.

En liste over kontrollører med gyldig bevis finnes på her:

 

 

Kurset holdes på norsk.

Ta med: Godt humør, og egen ADR om noen av dere har, ellers får dere kjøpt på kurset, gi gjerne beskjed på forhånd.

Ta kontakt om du ønsker hjelp eller har spørsmål rundt påmelding, kurs, overnatting eller annet . 

Mail: therese.rummelhoff@net17025,com, eller telefon 900 17 025

 

Program - Dag 1 start kl: 09:00, slutt kl: 16:30

Farlig gods

Regelverk, myndigheter, klassifisering etc.

Forpakninger og IBC-beholdere
Definisjoner, konstruksjonskrav, forpakningsinstruksjoner etc.

Øvelser

LUNCH

Typetesting
Transportpåkjenninger, typetesting, sertifisering, kvalitetssikring ved produksjon av IBC-beholdere

Merking 

Øvelser inkl. kaffe

Første og gjentagende kontroll av IBC-beholdere. 

 

Dag 2 start kl: 08:30, slutt ved levering av eksamen mellom 14:00 og 16:00

Øvelser og repetisjon

Praktisk eksamen på labratoriet


LUNCH

Oppsummering/spørsmål

Kaffe

Teoretisk eksamen
Inviduell skriftlig eksamen (Norsk eller Svensk)

 

Tilbake