Kurs


Kurs                        Oppstart        Varighet       Pris          
IBC Kontrollørkurs 

08.02.23

2 dager Kr. 11.500,-
Farlig Gods - Emballasjekurs 10.05.23 2 dager
Kr. 10.695,-
IBC Kontrollørkurs 06.09.23 2 dager Kr. 12.100,-
Farlig Gods - Emballasjekurs
15.11.23 2 dager
Kr.  10.695,-

Påmeldingen er bindende 1 måned før kursstart!

Alle våre kurs blir avholdt på svensk og norsk. Vi arrangerer felles middag eller annen sosial aktivitet 1. kvelden på våre kurs. 

I tillegg til kursene over kan NET avholde kurs tilrettelagt etter kundens ønske, enten i våre lokaler, eller i lokaler bestemt av kunden.