Kurs


Kurs                        Oppstart        Varighet       Pris          
IBC Kontrollørkurs 

12.02.25

2 dager Kr. 13.750,-
Farlig Gods - Emballasjekurs 14.05.25 2 dager
Kr. 12.250,-
IBC Kontrollørkurs 28.08.24 2 dager Kr. 13.150,-
"Inspection of IBC´s" kurs på engelsk Email for interest 2 dager Kr. 13.150,-
IBC kontrollørkurs 13.11.24 2 dager
Kr.  13.150,-

Påmeldingen er bindende 1 måned før kursstart!

Alle våre kurs blir avholdt på svensk og norsk. Vi arrangerer felles middag eller annen sosial aktivitet 1. kvelden på våre kurs. 

I tillegg til kursene over kan NET avholde kurs tilrettelagt etter kundens ønske, enten i våre lokaler, eller i lokaler bestemt av kunden.