ISO 14001 er et ledelsessystem for miljø

En av vår tids største utfordringer er et bærekraftig samfunn i balanse, hvor levekårene til fremtidige generasjoner ikke settes på spill. ISO 14001 kan hjelpe organisasjoner ved systematisk å forbedre sine miljøprestasjoner og utvikle virksomheten sin fra et livssyklusperspektiv. Et styringssystem basert på ISO 14001 er et verktøy som hjelper organisasjon din med å identifisere miljøaspekter, lover og andre krav, samt kontrollprosesser og daglig arbeid for å redusere miljøpåvirkningen av aktivitetene, direkte eller indirekte.