ISO 45001 er en styringssystemstandard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å sikre en trygg arbeidsplass og forebygge uhell, både for ansatte og for annet personell som utfører arbeid innenfor organisasjonens virksomhetsområde. Et styringssystem basert på ISO 45001 hjelper organisasjoner med systematisk å identifisere risikoer og farer, forebygge ulykker og redusere risiko for dårlig arbeidsmiljø. Styringssystemet gir forutsetninger for å møte og implementere lover og krav på et tidlig tidspunkt.