ISO 27001 er en styringssystemstandard for informasjonssikkerhet.

ISO/IEC 27001 er et utmerket rammeverk som hjelper organisasjoner med å administrere og beskytte informasjonsmidlene sine slik at de forblir trygge og sikre. Det hjelper deg til kontinuerlig å vurdere og avgrense hvordan du gjør dette, ikke bare for i dag, men også for fremtiden. Dermed beskytter ISO/IEC 27001 din bedrift, ditt omdømme og tilfører verdier. Standarden strekker seg til å;

- identifise risikoer for forretningsinformasjonen din og minimer dem

- forbedre omdømme og tillit fra interessenter

- øke bevisstheten om informasjonssikkerhet

- redusere ansattesrelaterte informasjonssikkerhetsbrudd

- holde deg oppdatert og følg relevant lovgivning.

ISO/IEC 27701 er en utvidelse av ISO/IEC 27001 med fokus på integritet. En internasjonal styringssystemstandard gir veiledning om personvern, inkludert hvordan organisasjoner skal håndtere personopplysninger, og hjelper til med å demonstrere samsvar med personvernregler rundt om i verden. For å bli sertifisert for ISO/IEC 27701 kreves det at du samtidig har eller sertifiserer deg for ISO/IEC 27001. Det er ikke mulig å ha ISO/IEC 27701 uten å være sertifisert for ISO/IEC 27001.

Sbcert har et stort partnernettverk innen informasjonssikkerhet og kan tilby erfarne revisorer innen alle områder og for alle bransjer. Alle våre informasjonssikkerhetsrevisorer har solid IT-erfaring og høy kompetanse innen cybersikkerhet.