Testing

ProduktTESTING

 

Testing hos NET Emballasje- og Produkttesting AS, utføres i akkreditert laboratorium (ISO 17025) og etter aktuelle nasjonale og internasjonale standarder, NET standard eller etter kunders ønsker og spesifikasjoner.

Tanktesting

Testing av stasjonære tanker og septiktanker etter Europeisk og internasjonale standarder.

Kompresjonstesting

Kompresjonstesting utføres i dag ved hjelp av luftdrevene sylindre som muliggjør testing under ekstreme forhold. 

Utmattelsestesting

Ulike former for utmattelsestester på emballasje så vel som andre produkter hvor påvirkning etter bruk over tid skal dokumenteres.

Testing av skrukork

Test av skrukorker for å se ventileringsevne, permeabilitet, stress crack og praktisk tildragningsmoment. 

Rykktesting

Rykktesting av verktøy, kanner, sekker og lignende.

 

Transporttesting

Testing i laboratoriemiljø eller under reell transport. NET bistår også med tolkning av logger, temperaturer, fuktighet og vibrasjon.

Spout testing 

Testing av stress crack egenskapene til spouter og halser på blandt annet ståposer. 

Palletesting

Testing av paller utføres etter internasjonale standarder.