Testing

Rykktesting 

NET utfører en rekke rykktesting både på verktøy, weaklinks, stropper og vaiere, men også på ferdigprodukter slik som kanner, ståposer og sekker. Testingen gjennomføres både som produktutvikling og sammenlignings tester, eller som et ledd av en certifisering. NET utfører også denne testingen som en suplementering av UN testingen på visse kanner for å sjekke kvaliteten på kannehanken. 

Tilbake