Testing

Spout testing

NET har utarbeidet en egen metode for testing av Spouter og helletuter på plast emballasje, og ståposer. Metoden går i korte trekk ut på å stresse plasten både ved innvendig og utvendig påkjenning ved å senke spoutene ned i en såpeløsning, såpeløsningen er den samme som benyttes på plast emballasje under FN's regelverk for typegodkjenning av emballasje for farlig gods. Denne løsningen er spesiell fordi den har en meget høy overflatespenning. Dette gjør det enklere og stresse plasten som også settes under et invendig trykk ved hjelp av mekanisk belastning. Hele testen foregår ved 50 °C. Dette gjør det mulig å teste spoutenes stress crack egenskaper. 

Tilbake