Testing

Barnebeskyttet emballasje - ISO8317:2015

”Barnebeskyttet emballasje - Krav og prøvingsprosedyrer for gjenlukkbar emballasje”

 

Hva er barnebeskyttet emballasje?

Barnebeskyttet emballasje – dette er emballasje bestående av både en beholder og en passende lukkemekanisme som er vanskelig for barn å åpne, eller å komme i kontakt med innholdet. Samtidig skal det være lett for voksne/eldre å åpne den, og bruke riktig når produktet er testet og godkjent i forhold til denne standard.

Denne standarden gjelder for emballasje som kan åpnes og gjenlukkes – emballasje som etter første gangs åpning kan lukkes og gi en like stor grad av sikkerhet , og som kan brukes en rekke ganger for å porsjonere ut innholdet uten å miste evnen til sikkerhet.

NET kaller dette en ”Barnebeskyttet lukkemekanisme”. Lukkemekanismen skal gjøre det vanskelig for barn å åpne emballasjen, men det vil aldri være umulig.  Det vanligste er løsninger som innebærer at man trykker korken ned samtidig som man vrir. Det er alltid hele emballasjen som skal testes- både kanne eller flaske, og lukkemekanismen. Det finnes idag flere gode løsninger for både korker og spray som er testet og godkjent som barnebeskyttet emballasje .

            

Hvem kan teste etter denne standard?

Bare laboratorier som er i samsvar med normen ISO 17025, kan teste og verifisere om barnebeskyttet emballasje er i samsvar med ovennevnte standard. 
Som et av få testinstitutt i Europa er NET akkreditert etter ISO8317:2015, akkrediteringsnummer TEST-259 fra Norsk Akkreditering. 
NET gjør både tester i fullskala og evalueringer.  Alle våre tester fører frem til rapport og sertifikat etter ISO8317:2015. 
I tillegg til dette tilbyr NET som eneste testinstitutt i Europa egenutviklede testmetoder som sikrer at emballasjeløsningen også fungerer etter at lukkemekanismen har vært i kontakt med det farlige stoffet over en periode (ITM-215).

Stoffer som inneholder helsefarlige kjemikalier og som selges til forbrukere skal ha emballasje med barnebeskyttet lukning, og finnes idag i alle hjem. Dette gjelder for eksempel produkter som inneholder etsende kjemikalier eller flytende kjemikalier som kan forårsake lungeskade ved svelging. 
Produkter med helsefarlige kjemikalier selges for eksempel i dagligvaren, sportsbutikker, bensinstasjoner, fargehandlere og byggevareforretninger.

Hvordan teste etter ISO8317:2015?

Emballasjen klassifiseres etter type, for eksempel om lukkemekanismen er vanskelig for barn å åpne, på grunn av to trinns grep på samme tid (f.eks: trykk-vri funksjon). Det finnes også emballasje med lukkemekanismen som ikke er tilgjengelig for barn, for eksempel at det er for stort til barns hender, at det må åpnes med eget verktøy, eller krever for mye styrke for barna.
ISO 8317 - Dette er den internasjonale standarden for gjenlukkbar barnebeskyttet emballasje. Denne standarden gjelder for farmasøytiske, tekniske eller kjemiske produkter. For sertifisering av barnebeskyttet emballasje, må hele emballasjen passere to testprosedyrer. 
Først en test med 200 barn, alder mellom 42 og 51 måneder. Barna må prøve å åpne emballasjen, som er fylt med et ufarlig produkt (for eksempel vann). Målet er at de ikke vil lykkes. Denne testen er delt i to deler og varer totalt 10 minutter. Når det gjelder barnestesten, er det mulig å få en sekvensiell test istedet - denne følger egen prosedyre. 
For den andre testprosedyren er det 100 voksne som trengs, alder mellom 50 og 70 år. De skal kunne åpne og tilbakestille emballasjen problemfritt. 
Emballasjen anses som barnebeskyttet når mindre enn 10% av barna lykkes i å åpne pakken innen den første 5 minutters testen og når mindre enn 20% av barna lyktes i å åpne pakken i løpet av 10 minutter. For voksne er det minst 90% av voksne som forventes å åpne og lukke pakken riktig.

Ved valg av kombinasjoner skal testes, tas alltid hensyn til forskjellige materialer, hals, form, størrelser og lukkemekanisme.  Disse faktorer kan påvirke de barnebeskyttende egenskapende. Med en serie av emballasje i forskjellige volumer, hvor alle viktige egenskaper er identiske når det gjelder materiale, form, lukning osv. vil den minste og det største volumet gjennomgå full test på hele panelet. Volum imellom kan være en del av samme test etter fullført evaluering.
En emballasje kan bringes på markedet som barnebeskyttet når kombinasjon av beholderens lukkemekanisme og beholder har bestått en full paneltest, evt. sekvensiell metode, og de positive resultatene er godkjent i en rapport med sertifikat.