Testing

Kompresjonstesting 

NET utfører kompresjonstesting av produkter og emballasje ved hjelp av luftdrevne sylindre. Dette muliggjør testing under ekstreme forhold. NET er i dag i stand til å teste i temperatursjiktet - 30 til + 60 °C både med og uten krav til Ex. 

 

Tilbake