Om oss

Kjemikalie bestandighet

Legg til Facebook Twitter
som tillegg til ISO8317

NET startet sitt arbeid med barnebeskyttende korker etter oppfordring fra KEMI og sammerbeid med SIS i 2009. Dette startet etter at det ble oppdaget store mengder med 5 literskanner påmontert såkalte "barnesikre" korker som hadde mistet sin funksjon. 

Enkel forskning viste at årsaken var reaksjon med innerkorken og innholdet på kannen. Svært mange av de barnebeskyttende løsningene hvor man har med korker og gjøre, benytter seg av inner- og ytterkork. De eksisterende standardene på området: ISO8317 og ISO13127 tar ikke hensyn til innholdet på emballasjen, da de kun testes med vann. 

Det er lov å la seg forundre over akkurat dette, men årsaken er nok enkel. Det er små barn som er forsøks kaniner. Disse vil man selvsagt ikke utsette for farlige kjemikalier. 

Er det så et poeng å teste disse løsningene når de ikke utsettes for tiltenkt innhold? 

Ja, det er det helt klart. Testen som beskrives i ISO8317 gjør nytte av både små barn; 3 ½ år og eldre; 50 - 70 år. Her sjekkes funksjonen alene og godkjennes om ikke mer enn 20 % av barna klarer og åpne den, samtidig som de eldre får det til. Testen er omfattende og krever meget administrasjon og et utvalg i befolkningen med hensyn demografisk spredning. Samlet gir dette et godt bilde av sannsynligheten for åpning. 

SIS forsøkte i 2009 å få til en arbeidsgruppe innenfor internasjonal standardisering som skulle ha som mål å implementere kjemikaliebestandighet i ISO8317. Dette lykkes de ikke med. 

Siden den gang har NET hele tiden ment at man kunne forholde seg til ISO13274 som danner grunnlaget for forenlighet mellom plast og kjemikalier for transportregelverket. Sommeren 2017 klarte vi endelig å få gjennomslag for slike tester i markedet. Først godkjennes lukkemekanismen etter ISO8317 deretter gjennomgår den forenlighetstest i samsvar med ISO13274 før de sammenliknes med referanseprøver uten kjemisk påvirkning.

Slik NET har bygget dette opp består konseptet nå av tre type tester/ evalueringer som ender opp i de tre ulike dokumentene:Tilbake