Om oss

NETs Tilordningsliste

NET har tatt et viktig skritt i farlig gods-bransjen ved å starte testing av væsker mot polyetylen for å forenkle prosessen med godkjenning av plastemballasje. Dette initiativet vil effektivisere bruken av ulike emballasjetypene i transporten av farlige stoffer.

I farlig gods-bransjen har det lenge vært en utfordring med plastemballasje, spesielt knyttet til mangelen på forenlighetstester for mange stoffer som fylles på flasker, kanner og fat. NET har historisk godkjent væsker som ikke er listet i ADRs «Assimilation list» for n.o.s. (not otherwise specified) stoffer, basert på ADRs spesifikke tester for hver emballasje. Med det nye tiltaket tester NET nå væskene direkte mot polyetylen. Dette betyr at produsenter som ønsker å bytte emballasjeleverandør, eller i tilfeller hvor emballasjeprodusenten endrer materialtypen, ikke lenger trenger å gjennomføre nye tester. Når stoffer tilordnes under ulike standardvæsker, er det essensielt at de får godkjenning for alle standardvæsker med minst samme densitet som originalvæsken. Dette bidrar til økt sikkerhet og effektivitet i håndteringen av farlig gods.
NETs Tilordningsliste finner du her.Tilbake