Om oss

11 nye IBC kontrollÝrer

Kjell Foss med samarbeidspartnere

Rett før høstferien tok Kjell Foss AS kontakt med oss i NET og ville kurse noen av sine ansatte slik at de kunne jobbe som godkjente kontrollører av IBCer for transport av farlig gods.

Ulykkeligvis for Kjell Foss hadde NET nettopp gjennomført et slikt kurs og det var et halvt år å vente på neste kurs i februar 2023. Det viste seg at både Kjell Foss og NET umiddelbart tenkte samme tanke da dette ble kungjort: Hvordan kan vi få til et kurs før februar?

NET kontret med at vi kunne arangere et eget kurs om vi fikk 10 deltagere, Kjell Foss fulgte opp med: Det skal vi vel kunne finne i vårt Nettverk.

To dager senere ble vi enige om å gjennomføre kurs hos Kjell Foss med 11 deltagere bestående av ansatte fra Kjell Foss og deres samarbeidspartnere.

I dag, 3 uker senere,  er alle 11 godkjente kontrollører og både NET, Kjell Foss og deres samarbeidspartnere ble meget fornøyde med utfallet.

Fundamentering AS

John Fadum AS

Ommedal og Sønner AS

Ektvedt AS

Carl C. Fon AS

Furulund Maskin AS

Blikkenslagermester Vidar Hansen AS

Hercules Fundamentering AS

R O Larsen Maskin ASTilbake