Om oss

Hvorfor NET?

- FOR SIKKERHETS SKYLD!

Responstid Ved å ringe oss eller sende oss en e-post vil du se at vi aldri er langt unna. Hos oss er det lett å få tak på rett person og den hjelpen du trenger. 

Eierstyring Fire personer utgjør kjernekompetansen vår, alle er deleiere i NET. Alle har vi felles forståelse og nytte av at det går bra for våre kunder, da går det også bra for NET.

Fleksibilitet Aldri langt til nærmeste beslutningstaker, vi strekker oss så langt det er mulig til enhver tid, men selvsagt innenfor regelverket og alltid med høy fokus på kvalitet. Vi ser muligheter der andre ser hindringer. 

Leveringstid Fra mottak av prøver til ferdig produkt, har vi ved å jobbe parallellt fremfor å vente på forrigemann, fått leveringstiden ned til det minimale. NET tilbyr også "Hasteoppdrag" til 2.5 ganger normal pris, der hvor det virkelig brenner. Da leverer NET oppdraget så raskt som det lar seg gjøre og legger alt annet til side. Vår kundeweb; Lighthouse sikrer også minimal leveringstid, samtidig som det minimaliserer feilkilder.

Entusiasme Vi brenner for det vi holder på med, og har det gøy på jobb. Pasjon er en frukt vi spiser til dessert. 

Kompetanse Lang erfaring fra laboratoriearbeid, produktutvikling, sertifisering og standardisering nasjonalt og internasjonalt har gitt oss den aller beste kompetanse. 

Samarbeid Våre kunder er vår levevei, uten fornøyde kunder intet NET. Et åpent samarbeid er hemligheten bak en god dialog og trygg fremtid.