Om oss

Lighthouse

NET har fyrtårn i "logo", for å tydeligjøre vårt mål om å knytte sammen kunder og regelverk på en forståelig og trygg måte. Slik fyrlykter alltid har vært et bindeledd mellom hav og land.

Som et ledd i dette har NET lenge sett behovet for et verktøy som forenkler og holder oversikten på sertifikater, rappoter og underlag knyttet til typegodkjenningene for emballasje aktørene i Farlig Gods bransjen.

Lighthouse er utviklet for NET av Varde Hartmark.

Presentasjon (PDF) av Lighthouse