Om oss

Resirkulert UN emballasje

Først ut i Norden med UN-godkjent PCR

Denne uken har NET sertifisert to emballasjer for væske med PCR (Post-consumer resin) plastmateriale: NET9703R og NET9705R. Det er en kjent sak at verden er avhengig av å øke gjenbruk, generellt og plast spesiellt. Skal man klare FNs bærekrafts mål 12.5 som krever at man innen 2030 skal redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk, er det viktig at ikke regelverk og forskrifter står i veien for bruk av PCR om det er mulig på forsvarlig vis. Det er derfor gledelig at kannene til Muovi-Heljanko OY som første produsent i Norden, klarte de innskjerpede kravene i NET ITM010. Disse emballasjene er de første som er godkjent etter NET sitt program for å sikre trygg produksjon av kanner som inneholder PCR plast i henhold til kravene i ADR 6.1.4.8.8.

ADR definerer gjenbruksplast som plast som kun har blitt benyttet industrielt, det gir derfor ikke åpning for å kjøre rent PCR materiale i typegodkjent emballasje. Sertifiseringen av denne emballasjen tar dutgangspunkt i at PCR benyttes som "byggeklosser" i et sjikt mellom virgin HDPE (High Density Polyethylene) materialer. Kjemikaliene vil kun være i kontakt med jomfruelig materiale, påsamme måte som det beskyttes fra vær og vind ved tilsvarende yttersjikt.

Dette krever at slik emballasjen blir produsert ved hjelp av multilayer teknologi og det er på denne måte mulig å sikre seg forsvarlig produksjon ved hjelp av et "skjerpet" regelverket. 

(Bildet viser kannene etter falltest)

NET gratulerer Muovi-Heljanko som første selskap i Norden som innehar typegodkjenning etter dette konsept. Vi håper samtidig at dette arbeidet vil føre til at flere kommer etter og at vi på denne måten kan være med på å gjøre en forskjell. NET sitter i arbeidsgruppen til ISO (ISO/TC122/SC3/WG8) som har som hovedmål å endre dette regelverket på sikt, men inntil dette arbeidt er gjennomført håper vi dette vil være et positivt bidrag for å løse et stadig voksende problem på verdensbasis.

Sertifisering av denne type emballasje krever ikke bare et godt kvalitetsprogram hos produsenten, det vil også være nødvendig med regelmessig oppfølging i etterkant av selve typegodkjenningen. Dette sikres ved hjelp NET sitt program oppfølging gitt i ITM010. Tilbake