Om oss

Nytt mannskap mønstrer på

Mathias Werner

NET har siden oppstarten hatt en stor mengde henvendelser fra ulike selskaper som håndterer farlig gods, og som ikke selv er tilknyttet egen sikkerhetsrådgiver. Gjennom NETs lange erfaring sammen med Mathias sin dokumenterte opplæring, som sikkerhetsrådgiver for vei, jernbane, sjø og luftfart, vil NET nå tilby en svært god tjeneste innenfor dette fagfeltet. Mathias vil være tilgjengelig både for NETs eksisterende kunder og for andre som trenger rådgivning for transport av farlig gods, enten som fast tilknyttet sikkerhetsrådgiver eller som konsulent i større og mindre prosjekt.

Mathias har opparbeidet seg flere års erfaring med å bygge opp og implementere ledelsessystemer for bedriftsutvikling i en rekke bransjer. NET vil nå sammen med Mathias videreutvikle dette, først med tanke på eksisterende produksjonskontroller og revisjoner. Deretter vil vi se på muligheter for synergier for våre kunder ved i fremtiden å kunne tilby ISO 9001, -14001 og -45001 revisjoner parallellt med våre produksjonskontroller som vil basere seg på ADR og ISO16106.

Mathias kommer fra Petrolia i Stockholm hvor han de siste årene har vært kvalitetsleder. Her har han fått erfaring både i utvikling, produksjon og fylling av UN-sertifisert emballasje fra petroleumsindustrien. 

Mathias er utdannet sivilingeniør i maskin- og materialvitenskap med påfølgende doktorgrad i industriell ingeniørvitenskap og ledelse ved den Konglige Tekniske Høgskole i Stockholm. 

Mathias skal også kunne bistå våre kunder med designutvikling ved hjelp av datasimulering.

Han tilbringer ofte fritiden sin som oss andre i NET; nær sjøen, i Stocholms skjærgården.

Ekspertise: Ledelsessystemer - Emballasje - Farlig gods - ProduktutviklingTilbake