Om oss

NET lanserer UN 2.0 for FIBC

NET og Aker i Champions League 

De siste årene har NET jobbet tett med Aker Biomarine for å kvalitetssikre deres emballasje (storsekker og sekker) som benyttes til store mengder krill mel (UN 3497) fra havnen i Uruguay til Norge. Siden Krill mel er klassifisert som klasse 4.2 Selvantennende stoffer, var naturlig nok all emballasje allerede UN godkjent i ulike land. Dette var imidlertid ikke godt nok for AKBM som jobber med null-filosofi for deres emballasje med hensyn på reklamasjoner. Relativt tidlig i arbeidet ble det uttalt at dette var å regne som en «Champions League» for UN emballasje, da basert på kostnadene det medførte dersom emballasje ikke innfridde de nødvendige kravene som ble stilt. Skifte av emballasje leverandør kunne være utslagsgivende for «sesongens mål». Grunnet store transportstrømmer med krill er Aker som mange andre nødt til å forholde seg til en flere ulike emballasje leverandører. Disse er det ofte vanskelig å sammenligne når det kommer til kvalitet og de mekaniske egenskaper som kreves i et tøft maritimt miljø. Når selskapet parallellt ønsker å utvikle emballasjen sin og hele tiden gjøre den grønnere er stabil kvalitet vanskelig å sikre. Aker ønsket derfor å innføre en standard metode for utvelging av leverandører og nye emballasje produkter. NET er stolte av og bli valgt til å samarbeide med Aker for å sikre denne oppgaven. Begge parter har lært mye av flere års samarbeid i dette produktspesifikke segmentet. Samarbeidet har endt opp med en avtale mellom AKBM og NET som gjennom blandt annet en regelmessig stikkprøvekontroll på allerede godkjente emballasjer, og en utviklingsplan som åpner muligheten for å regelmessig utvikle emballasjen hyppigere en hva det normale UN regime legger til rette for. Arbeidet hittil viser at om man skal spille i Champions League må man være villig til å skaffe seg de riktige spillerne for å oppnå resultater! 

Se video av testingen under! Tilbake