Om oss

NET går inn i sitt 13. år

Legg til Facebook Twitter
og feirer 600 utstedte UN-sertifikat

Siden NET startet opp i 200 7 har det gått fra å være det minste testinstitutet i verden med myndighet til å sertifisere UN-emballasje, til å bli det største i Norden (målt i antall aktive sertifikat) med de mest moderne løsningene for testing og håndtering av emballasje for farlig gods. NET har per idag 36% av alle aktive UN-sertifiseringer i Norden, og innenfor fagområdet som vi opprinlig oppstod fra har nå NET 52% av alle sertifiseringene på plast emballsje basert på standardvæskesystemet i ADR. NET har alltid sett på seg selv som et Nordisk selskap noe statestikken også svarer til. I dag har NET 76% av sertifiseringen sin i Nordiske land utenom Norge. 

Vi vil gjerne benytte annledningen til å takke for året som har gått. 2018 ga oss rekord høy omsettning, mye takket være det nye testanlegget for salpetersyre. Fra dørene åpnet 12. Januar i fjor og frem til nyttårsaften var det 42 °C ved anlegget, selv i sommerferien var NET avhengig av å holde temperaturen oppe. Vi kan også se oss tilbake på en strålende messe i Göteborg, Scanpack 2018 ga NET nye kunder som allerede har bidratt til å gjøre NET til en bedre utgave av seg selv. Det er gjennom tilbakemeldinger og utfordringer fra våre kunder at vi kan nå nye høyder og vi føler oss priviligerte over å ha Nordens beste kundemasse som kontinuerlig utfordrer oss på løsninger og nye måter å emballere farlig gods på.

Til slutt skal det nevnes at NET opplever en stadig større etterspørsel rundt produkttesting. Dette er et spennende område som har stort potesial, både innenfor og utenfor landegrensene. Mye tyder på at 2019 kommer til å bli et strålende år for NET!Tilbake