Om oss

Kompresjonstest i -30 C

Legg til Facebook Twitter
Store klimarom gir store mulighter

Til tross for en mild vinter har det vært kjølig på NET test center. Den siste tiden har NET utført kompresjonstesting på plastprodukter i minus 30 grader.

Den lave temperaturen fører til en reduksjon i bevegelse hos store deler av molekylkjeden til et polymer (plast). Når en flytende polymer kjøles ned vil den gå over til et gummilignende material og til slutt bli et fast stoff. Temperaturen hvor polymeren går over til å være fast stoff kalles glassomvandlingspunkt. Denne temperaturen er sjelden ved en helt definert grense, og vil varrigere fra plast type til plast type, og strekker seg som oftest over et temperatur spekter. Når man tester ved minus 30 grader oppfører visse typer plast seg som et helt annet produkt enn hva det ville gjort i romtemperatur. Etter å ha pasert glassomvandlingspunktet blir de myke egenskapene sterkt svekket, og produktet lar seg lettere knuse. Noe det aldri ville gjøre ved høyere temperaturer. 

Det å teste ved så lave temperaturer setter helt egne krav til utstyret, men det gjør det også mulig å se hva et plast produkt vil kunne forventes å tåle i et Nordisk klima. Hos NET har vi mulighet til å utføre slik testing i temperaturspekteret - 30 ºC til + 60 ºC på ferdig produkter. I tilegg har vi EX sikre klimarom som gjør det mulig å håndtere brannfarlige stoffer i det samme temperatursjiktet. Det at vi i NET velger å benytte oss av klimarom med slike kvalifikasjoner fremfor klimakammere, gjør at både utstyr og større emballasje / produkter kan palseres i samme klima. Dette gir oss stor fleksibilitet. Tilbake