Om oss

ISO-møte, PCR, i Brussel

Legg til Facebook Twitter
NET eneste representant fra Norden

NET var uken før påske tilstede på ISO-møte i Brussel og hadde de to eneste representantene fra Norden på dette uformelle møte i gruppen; "ISO/TC122/SC3/WG8". Målet for møtet var å skaffe grunnlag for oppstart av en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å finne en løsning på gåten: "Hvordan UN sertifisere plastemballasje laget av resirkulert materiale?". For å danne gruppen måtte minimum fem land forplikte seg til å delta. NET forpliktet seg til dette som eneste representant fra Norge sammen med fem andre land, og sørget dermed for et vellyket møte.

Blant de 34 tilstedeværende på møtet var det representerer fra de største polyeten produsentene, europeiske formblåserene og sprøytestøpere, et fåtall av de europeiske testinstituttene og lederen for arbeidsgruppen i ISO...WG8.

NET har satt seg som mål om å være først ute i Norden med UN godkjent plastemballasje av resirkulert materiale da vi vet at det betyr mye for våre kunder, og mye for planeten. Maxence Wittebolle fra BVI, som arrangerte møtet, informerte om hvordan de sammen med Mauser hadde fått til en Belgisk godkjenning for sprøytestøpt emballasje for klinisk avfall (kun til nasjonalt bruk).

Det jobbes nå med å reaktivere "target groupen" til ISO 16103 som regulerer testing av resirkulert plast emballasje. Formålet er å presse byråkratiet i Geneve til å endre regelverket slik at det vil være forenlig med dagens industrielle situasjon og EUs mål. Dette er en prosess som normalt er veldig tidkrevende. Det jobbes nå fra flere hold samtidig.
NET ser behovet for en slik regelendring da det er nødvendig å øke graden av gjenbruk for plast som har vært i plastemballasje fra før, samtidig som det kan benyttes gjenbruksplast i ny plast emballasje. Dette er helt nødvendig for en bærekraftig emballasjeindustri og en fungerende sirkulærøkonomi.
Deler vi plasten i emballasjen inn i to segment, PCR-plast og PIR-plast, er det slik at UN reguleringen kun gir åpning for testing og sertifisering av plast gjenvunnet etter innsamling fra Industrien (PIR) mens plast fra emballasje innsamlet fra forbrukerne (PCR) ikke tillates benyttes i farlig gods emballasje.
Gruppen ble enige om å forsøke seg på to parallelle løp:
1. Endring av lovteksten i UN regulativet slik at man kan benytte resirkulert plast av alle typer så lenge man har kontroll på mekaniske egenskaper på sluttproduktet. Det som på 90-tallet var påtenkt som tillatt plast var emballasje hvor man hadde kontroll på hele loopen: produsent - fyller - kunde - produsent. Dette utgjør en meget liten del av den benyttede plastemballasjen på markedet og vil gjøre det umulig å oppfylle EUs mål om at all plastemballasje skal være gjenbrukbar eller resirkulert innen 2030.
2. Starte en arbeidsgruppe i ISO med mål om nytt regelverk for bruk av resirkulert plast i farlig gods emballasje.
NET mener ellers at plast produsert av delvis virgin materiale og delevis resirkulert materiale optimalisert etter egen spesifikkasjon fra råstoffleverandøren ikke bør betegnes som resirkulert plast men gis en ny betegnelse (navneforslag mottas med takk) og slik sett kan behandles som hvilket som helst annet plastmateriale.Tilbake