Om oss

Godkjent prøvningslaboratoriet

Legg til Facebook Twitter
Tjenester fra øverste kvalitetsnivå

Norsk akkreditering har igjen tatt turen til NET for å kvalitetssikre oss

 og våre testmetoder opp mot "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse ISO 17025". 

Vi har siden april 2011 vært akkreditert av NA, før dette lå akkrediteringen hos Swedac hvor NET første gang ble akkreditert i mai 2007. NET er akkreditert for 18 ulike tester, som fører til typegodjenning av emballasje for farlig gods etter ISO 16495. I tillegg til dette, er NET akkreditert for testing av barnebeskyttet emballasje i henhold til ISO 8317.

Vi går nå inn i vårt 13. år som leverandør av tjenester fra øverste kvalitetsnivå, og gleder oss til å ta fatt på de utfordringer dette må bringe.

HVis du ønsker å se næremere på hva hva NET kan levere etter akkreditert metode se linken under: 

https://www.akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=774Tilbake