Om oss

Corona virus

Legg til Facebook Twitter
August - Desember 2020

Den noe uventede men alvorlige situasjonen rundt spredning av corona virus har ført til at vi ønsker komme med følgende informasjon til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere:

  • I samarbeid med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap har vi tatt en beslutning om å gjennomføre planlagte produksjonskontroller ved hjelp av Skype, e-post og FaceTime. Dette som et alternativ til et normale tilsyn som fortiden ikke vil være tilrådlig med hensyn på smitteværn. Dette vil gjennomføres for å hindre stans i produksjon inntil situasjonen har endret seg.
  • Vi ønsker i minst mulig grad besøkende innom vårt kontorbygg i Brevik, men mottar selvsagt gjerne bestillinger på tester og nye prøver på Test Centeret på Eik.
  • Ved levereinger holdes god avstand til våre ansatte og vi henstiller til bruk av Antibac som vi har satt frem.
  • NET innstiller alle reiser og kundebesøk i perioden, jamfør FHIs anbefalinger.
  • Personer med sykdom av noe slag ønskes ikke velkommen inn.
  • Når det gjelder kursvirksomhet, vil vi ikke gjennomføre kurs før 2021.

Vi opprettholder pr dato full drift ved Test Centeret. Vi satser på å gjennomføre jobbhverdagen som normalt og håper våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere i størst mulig grad også kommer seg greit gjennom den utfordrende tiden vi har forran oss.

Link til DSB sin veileder for kontiniutetsplanlegging
Tilbake