Om oss

Velkommen til ny IBC kunde

Transport & Tank Sodertalje AB

Selskapet driver produksjon og salg av tanker for farlig gods med tilhørende utstyr. Det selger også annet transportutstyr, fortrinnsvis vedrørende eksport- og importrådgivning samt teknisk rådgivning innenfor ovennevnte område.

Transport & Tank Sodertalje AB; Svensk kvalitet !

Her finner du deres fire ulike IBCer av stål beregnet for transport av Diesel og Bensin:

NET15601A - NET15602A - NET15603A - NET15604A



Tilbake