Om oss

Nytt medlem i team NET

i sertifiseringsenheten

RUNE

Rune Nygaard startet i NET september 2023 som teknisk revisor.

Rune har sin utdanning fra gamle NTH, sivilingeniør maskin med prosessretning. Han begynte sin yrkeskarriere som forsker på Sintef, men kom seg etter hvert ut i den «virkelige verden», hvor han jobbet med enginnering, posessutvikling og ledelse i Statoil /Borealis. Deretter jobbet han som markedssjef og daglig leder for Aker Solutions Porsgrunn. Rune har også forsøkt seg med egen produktutvikling og bedriftsetablering, før han havnet innom kommunal sektor som mottaksleder på asylmottak. 

Rune er nysgjerrig av natur. Det har gitt ham en variert erfaringsbakgrunn, forståelse for mange fagdisipliner og evnen til å se helheter i problemstillinger. Han liker struktur og faktabaserte beslutninger.

Rune tror NET er stedet hvor hans erfaringer kan bidra positivt, samtidig som han ser frem til å lære noe nytt.

Ekspertise: Prosesser – Ledelse – Kvalitet – Kreativitet

 Tilbake