Om oss

Corona virus

Legg til Facebook Twitter
påvirkning av arbeidsdagen

Den noe uventede men alvorlige situasjonen rundt spredning av corona virus har ført til at vi ønsker komme med følgende informasjon til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere:

  • I samarbeid med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap har vi tatt en beslutning om å gjennomføre planlagte produksjonskontroller ved hjelp av Skype, e-post og FaceTime. Dette som et alternativ til et normale tilsyn som fortiden ikke vil være tilrådlig med hensyn på smitteværn. Dette vil gjennomføres for å hindre stans i produksjon inntil situasjonen har endret seg.
  • Vi ønsker i minst mulig grad besøkende innom vårt kontorbygg i Brevik, men mottar selvsagt gjerne bestillinger på tester og nye prøver på Test Centeret på Eik.
  • Ved levereinger holdes god avstand til våre ansatte og vi henstiller til bruk av Antibac som vi har satt frem.
  • NET innstiller alle reiser og kundebesøk i perioden, jamfør FHIs anbefalinger.
  • Personer med sykdom av noe slag ønskes ikke velkommen inn.
  • Når det gjelder kursvirksomhet, vil vi vurdere gjennomføringen av disse fra kurs til kurs. Påmeldte vil få beskjed i god tid.

Vi opprettholder pr dato full drift ved Test Centeret. Vi satser på å gjennomføre jobbhverdagen som normalt og håper våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere i størst mulig grad også kommer seg greit gjennom den utfordrende tiden vi har forran oss.

Link til DSB sin veileder for kontiniutetsplanlegging
Tilbake