Kurs

IBC KONTROLLØR KURS

NET tilbyr et to dagers kurs som gir deg formell tillatelse til å kontrollere og godkjenne IBC’er, gjelder både for 30 mnd. og 60 mnd. kontroll.
Det er tankeier sitt ansvar at periodisk kontroll er utført og at IBC/tanker er godkjent, og at dette kan dokumenteres ved fremtidige kontroller.

Mange deltagere på dette kurset skal kontrollere det som på folkemunne omtales som: container, dieseltank, ADR-tank, tanker til aggregater osv. Kurset dekker alle disse og gjelder for alle IBC´er.  Alle som er beregnet for transport av væsker/faststoff, og som kan fylles/tømmes med trykk/selvtrykk. Dette gjelder uansett materiale: eksempelvis: plast, kompositt , fiber, og metall, inntil 3000 liter.

Kravet til periodiske kontroller av IBC’er er forankret i Forskrift om landtransport av farlig gods. Kapittel 6.5.4.4.1  Du finner veiledningen fra DSB finner du HER. 

Kurset holdes både som praktisk undervisning på vårt Test Center og som teori.

Vi lærer deg alt du behøver for å teste og kontrollere en IBC i henhold til ADR:

Klassifisering etc.
Konstruksjonskrav m.m.
Typetesting, kontroller, osv.

Vi avslutter med en praktisk og en teoretisk eksamen som fører til offisielt kursbevis/-sertifikat i kreditkortformat som IBC-inspektør. 

Foto blir tatt av NET før den teoretiske delen av eksamen. Kurset holdes på norsk.

Ta med: Godt humør, og egen ADR om noen av dere har, ellers får dere låne på kurset.

Ta kontakt om du ønsker hjelp eller har spørsmål rundt påmelding, kurs, overnatting eller annet . 

Mail: info@net17025,com, eller telefon 900 17 025

 

Program - Dag 1 start kl: 09:00, slutt kl: 16:30

Dag 2 start kl: 08:30, slutt ved levering av eksamen mellom 14:00 og 16:00


Praktisk eksamen på labratoriet