Kurs

IBC KONTROLLØR KURS

NET tilbyr et to dagers kurs som gir deg formell tillatelse til å kontrollere og godkjenne IBC’er, gjelder både for 30 mnd. og 60 mnd. kontroll.
Det er tankeier sitt ansvar at periodisk kontroll er utført og at IBC/tanker er godkjent, og at dette kan dokumenteres ved fremtidige kontroller.

Mange deltagere på dette kurset skal kontrollere det som på folkemunne omtales som: container, dieseltank, ADR-tank, tanker til aggregater osv. Kurset dekker alle disse og gjelder for alle IBC´er.  Alle som er beregnet for transport av væsker/faststoff, og som kan fylles/tømmes med trykk/selvtrykk. Dette gjelder uansett materiale: eksempelvis: plast, kompositt , fiber, og metall, inntil 3000 liter.

Kravet til periodiske kontroller av IBC’er er forankret i Forskrift om landtransport av farlig gods. Kapittel 6.5.4.4.1  Du finner veiledningen fra DSB finner du HER. 

Kurset holdes både som praktisk og teoretisk undervisning.

Vi lærer deg alt du behøver for å teste og kontrollere en IBC i henhold til ADR:

Klassifisering etc.
Konstruksjonskrav m.m.
Typetesting, kontroller, osv.

Vi avslutter med en praktisk og en teoretisk eksamen som fører til offisielt kursbevis/-sertifikat i kreditkortformat som IBC-inspektør. 

Kurset holdes på norsk.

Ta med: Godt humør, og egen ADR om noen av dere har. Om ikke kan dette kjøpes her hos oss. 

Ta kontakt om du ønsker hjelp eller har spørsmål rundt påmelding, kurs,  eller annet . 

Mail: info@net17025,com, eller telefon 900 17 025