Kurs

FARLIG GODS EMBALLASJE FRA START TIL SLUTT

Kurset er rettet mot aktører innenfor fagfeltet farlig gods, og egner seg både for produsenter av emballasje og fyllere/ brukere av emballasje. Produsenter som har tatt dette kurset sammen med sine kunder har gitt svært gode tilbakemeldinger. Erfaring fra tidligere deltagere sier at at dette er en suveren måte for dem å bygge relasjoner og kompetanse på. 

 

Dag 1 start kl:09:00

Introduksjon

Farlig gods
Regelverk, myndigheter, klassifisering etc. 

Forpakninger, Storforpakninger og IBC-beholdere.
Konstruksjonskrav, forpakningsinstruksjoner, særbestemmelser etc. 

Materialkunnskap
Vanligste materialer som brukes i emballasje for farlig gods. Fokus på plast.

LUNCH

Typegodkjenning
Praktisk testing ved NET Test Center
  


Typegodkjenning
Teori

Felles middag - og båttur på "vårkurset"  (100 meter) til Langøya/eller felles arrangement på kystlaget (for de som ønsker)

Vårkurs: Her tar vi ofte båt ut til Langøya, en perle av en øy på Telemarkskysten. De som vil kan gå øya på langs før vi samles på fyret, mens de som ønsker blir fraktet direkte ut til Langøya fyr som i dag drives av Langesundsfjordens Kystlag. Her nytes middagen  sammen med flott utsikt.

Høstkurs: Felles middag og arrangement til Kystlaget i Langesund.


  

 

Dag 2 start kl:09:00

Spørsmål og oppsummering 
 
Merking og Etikettering/Faresedler
Forskjell på merking og etikettering/faresedler. Krav, ansvar etc.
 
Sertifisering/Kvalitetssikring 
Hvilke krav stiller myndigheter på kvalitetssikring?
Krav på rutiner/dokumentasjon. 
 
Gruppeoppgaver

LUNCH

Gruppeoppgaver - gjennomgang
  
Emballasjetesting 
Test av ulika emballasjer med varierende innehold. Test av lukkemekanismer, materialer, forpakninger etc. Hva hender eksempelvis med plast som har vært avkjølt, varme og/eller i nærheten av kjemikalier.