Om oss

Barnebeskyttet emballasje

Legg til Facebook Twitter
Ny akkreditert metode

Stoffer som inneholder helsefarlige kjemikalier og som selges til forbrukere skal ha emballasje med barnebeskyttet lukning. Dette gjelder for eksempel produkter som inneholder etsende kjemikalier eller flytende kjemikalier som kan forårsake lungeskade ved svelging.

NET har i dag blitt akkreditert av Norsk Akkreditering etter ISO8317:2015: ”Barnesikret emballasje Krav og prøvingsprosedyrer for gjenlukkbar emballasje” for testing av barn og eldre etter denne internasjonale standard.

NET presiserer at denne så kalte "Barnesikre" emballasjen ikke på noen måte er sikker, den tillater faktisk at 20 % av barna klarer å få tilgang til innholdet og likevel vil den bli godkjent. Vi kaller det en ”Barnebeskyttet lukning”. Korken skal gjøre det vanskelig for barn å åpne emballasjen, men det vil aldri være umulig. Samtidig skal det være lett for eldre å åpne den. Det vanligste er løsninger som innebærer at man trykker korken ned samtidig som man vrir.

 

 

 

 

 

 

Produkter med helsefarlige kjemikalier er vanlige i alle nordiske hjem. De selges for eksempel i dagligvaren, sportsbutikker, bensinstasjoner, fargehandlere og byggevareforretninger. 

Over halvparten av henvendelsene til Giftinformasjonssentralen om fare for alvorlig forgiftning av barn gjelder tennvæske, white spirit og lignende produkter. Ved svelging av slike væsker er det viktig at det ikke fremkalles brekninger. Brekninger kan føre til at væsken går over i lungene og forårsaker alvorlig lungeskade.

Barnebeskyttet lukning blir aldri en garanti for at barn ikke greier å "få emballasjen opp", men har til hensikt å forsinke åpningen ved å gjøre det vanskelig for barna. Det er viktig at voksne er oppmerksomme på farene knyttet til bruk av kjemikalier. Farlige kjemikalier må oppbevares utilgjengelig for barn, dette er noe NET nå ønsker å drive folkeopplysning med gjennom besøk og testing i barnehager rundt om i det ganske land. Det burde være like naturlig å ha et kjemikalieskap i et hjem med barn som å ha barnestol i bilen, sier Inger Semb som er meget fornøyd med endelig å kunne ta metoden i bruk som en del av NETs verktøyskrin.

Skulle  ulykken skje kan du ringe Giftinformasjonssentralen som holder åpent 24 timer i døgnet: +47 22 59 13 00.

https://helsenorge.no/Giftinformasjon

I tillegg til dette tilbyr NET egenutviklede testmetoder som sikrer at emballasjeløsningen også fungerer etter at lukkemekanismen har vært i kontakt med det farlige stoffet over en periode (ITM-215). ISO8317, ser nemlig bare på funksjonaliteten, og testes i barnehager og med seniorer er kun med vann eller andre ufarlige stoffer som erstatningsprodukt.Tilbake