Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Grattis til Quadpac

Ingressbilde

ISO9001 & ISO14001
Les mer

Kurs i Farlig gods emballasje

Ingressbilde

for produsenter, fyllere og brukere
Påmelding åpen
Les mer

Wikers tankene

Ingressbilde

Örebro Svets och Hydraulik AB
Les mer

Sist sertifisert