Therese

begynte i NET 1. Oktober 2019,  jobber med det administrative og har ansvar for test av barnebeskyttet emballasje. 

Da Therese fikk tilbud om å jobb i NET, tok hun utfordringen på strak arm og ser frem til å ta fatt på arbeidet i Test Centeret.

 Therese er utdannet fengselsbetjent, og har i sin jobb i fengselet tilegnet seg god kunnskap og erfaring på det mellommenneskelige nivå – dette vil hun bygge videre på i NET ved å jobbe tett opp mot våre kunder.

Hun mener selv veien fra fengselet til farlig gods, ikke er så lang.

På fritiden er Therese aktiv med trening, liker ballspill og elsker natursti. Hun er også engasjert i styret for veldedighetskoret SWAS.

Ekspertise: Kommunikasjon - Kundebehandling - Struktur - Godt humør 

 

Tilbake