Testing

Testing hos NET Emballasje- og Produkttesting AS, utføres i akkreditert laboratorium (ISO 17025) og etter aktuelle nasjonale og internasjonale standarder, NET standard eller etter kunders ønsker og spesifikasjoner.

NET har delegert myndighet til å utstede sertifikat for godkjenning av emballasje til transport av farlig gods på vei (ADR),  jernbane (RID) og sjøtransport (IMDG). Les mer om NET, våre akkrediteringer og godkjenninger.

UN-testing

Tester av emballasje for farlig gods utføres etter ADR og UN-spesifikasjoner.

Produkttesting

Testing av nedstigningskummer, verktøy, ståposer, avfallsbeholdere for sykehus etc.

 

Barnebeskyttede emballasje

Akkreditert testing og sertifisering av barnebeskyttede korker etter ISO 8317/2015.

Emballasjetesting

Testing av emballasje etter kundes spesifikasjoner og ønsker.

Klimarom

NET har klimaromrom for aldring, lagring og/eller kondisjonering. NETs klimarom opereres fra -30 til +60 °C med mulighet for styring av luftfuktighet. Andre temperaturer eller forhold kan leveres på forespørsel.

 

Vannstråletest

NET utfører vannstråleprøve fra 4 dyser samtidig. Vannmengde og varighet varieres trinnløst etter testkriteriene. Vannstråletest er spesielt aktuell for klasse 6.2 (ADR 6.3.2.5) og kolli type A (ADR 6.4.15.2).

Mikroskopi

NET utfører enkel lysmikroskopi på mikrotomerte prøver.

Vibrasjonstest

Bordet er konstruert for å ta emballasje opp til 2500 kg med de frekvenskravene dette innebærer. Vibrasjonsbordet leverer en vertikal sinusformet, dobbel amplitude på 25 mm, topp-til-topp forskyvning .