Susanne

 Susanne Dahlberg startet i NET våren 2008 som Kvalitetsleder.

Susanne är Civilingenjör och vår expert på regelverk och kvalitet. Hon har lång erfarenhet av provning och certifiering samt miljö- och kvalitetsrevisioner. Hon är dessutom säkerhetsrådgivare för vägtransporter.
På senare år har hon dessutom sadlat om och arbetar som sjuksköterska i Göteborg när hon inte arbetar med NET eller målar och njuter av livet i sommarstugan på Skaftö.
Susanne är NETs kraft i Sverige.

Expertis: Kvalitet - Regelverket - Förpackningar - Farlig gods - Leende

 

Tilbake