Rune

 Rune startet som daglig leder i NET januar 2007.

Rune Fink er utdannet Kjemiingeniør fra Høgskolen i Telemark. Jobbet ett år som realfaglærer i ungdomsskolen etter endt utdannelse. Deretter ble det jobb ved Kvalitetskontroll laboratoriet i Statoil Bamble. I Mai 1995 startet han med planleggingen av laboratorium for testing av farlig gods emballasje som en del av Borealis sin utviklingsstrategi innenfor område til Business unit Moulding. Her begynte arbeidet med regelverket for farlig gods testing, først i CEN og så i ISO. Som leder av Materialteknologi laboratoriet ved Borealis sitt Forskningssenter i Norge kom ideen om å starte Norsk Emballasje Testing, som senere ble stiftet som Nordisk Emballasje Testing. Rune jobber nå videre med nye ideer som eksempelvis et emballasje "cluster" i Norge plassert på Eik i Bamble. Rune påstår han skal klippe håret når NET er blitt enerådende på emballasje- og produkttesting i Norden, foreløpig går han med hestehale...

Ekspertise: Materialteknologi - Emballasje - Farlig gods - Produktutvikling - Plast -Motivasjon 

 

Tilbake