Mathias

Mathias startet som sikkerhetsrådgiver og revisor april 2020.

Hans rolle som kvalitetsleder for Petrolia, før han startet i NET, ga Mathias bred erfaring både i utvikling, produksjon og fylling av UN-sertifisert emballasje fra petroleumsindustrien. Han har også fungert som sikkerhetsrådgiver for vei, jernbane, sjø og luftfart. 

Mathias er utdannet sivilingeniør i maskin- og materialvitenskap med påfølgende doktorgrad i industriell ingeniørvitenskap og ledelse fra KTH i Stockholm. 

Mathias har opparbeidet seg flere års erfaring med å bygge opp og implementere ledelsessystemer for bedriftsutvikling i en rekke bransjer. NET vil nå sammen med Mathias videreutvikle dette, først med tanke på eksisterende produksjonskontroller og revisjoner. Deretter vil vi se på muligheter for synergier for våre kunder ved i fremtiden å kunne tilby ISO 9001, -14001 og -45001 revisjoner parallellt med våre produksjonskontroller som vil basere seg på ADR og ISO16106.

NET har under hele sin eksistens hatt en stor mengde henvendelser fra ulike selskaper som håndterer farlig gods og som ikke selv er tilknyttet egen sikkerhetsrådgiver. Gjennom NETs lange erfaring sammen med Mathias sin dokumenterte opplæring, gir NET en unik mulighet for svært god service innen for dette området. Mathias vil være tilgjengelig både for NETs eksisterende kunder og for andre som trenger rådgivning for transport av farlig gods, enten som fast tilknyttet sikkerhetsrådgiver eller som konsulent i større og mindre prosjekt.

Mathias vil også bistå våre kunder innenfor design ved hjelp av datasimulering.

Fritiden tilbringes ofte nær sjøen, i Stocholms skjærgårdsmiljø.

Ekspertise: Ledelsessystemer - Emballasje - Farlig gods - Produktutvikling