Sertifisering

Sertifisering

NET tilbyr i tillegg til testing av emballasje og andre produkter også sertifisering av disse.

NET har delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som representerer de norske myndigheter til å utstede sertifikater for emballasje, IBC og storemballasje i henhold til ADR/RID. Såkalt "UN-emballasje" etter ATM001. Enkelte ønsker også "UN-godkjenning" på produkter som ikke krever dette. Godkjenningen fungerer da som et "kvalitetsstempel". 

NETs sertifikater er her listet opp i fire kategorier.

Dersom du ønsker en mer søkervennlig tilgang til data i emballasjelisten (kun offentlig innformasjon) kan du tegne abonnementet Lighthouse light.

I tillegg til UN-sertifikat utsteder NET sertifikat til verktøy som er sertifisert for sikkert arbeid i høyden, ATM006 og CR-cap sertifikat; ATM003. NET utsteder også CE-sertifikater og NETs egne produktsertifikat med NETs eget kvalitetsmerke. Disse er testet og godkjent etter gjeldende standarder og regelverk.

I tillegg til dette utsteder vi Bevis/Sertifikat for kontrollører av IBC, kurset er eneste av sitt slag i Norge og godkjent av DSB (ADR 6.5.4.4.1).

Det er også mulig å få utstedet Produkt datablader på egne produkter. Disse er testet og godkjent av NET, men er ikke tilknyttet noen form for tredjeparts kontroll av produksjon.

Sertifisert emballasje merket med   er per dags dato ikke tillatt å produsere med UN-merket. Er den produsert i et tidsrom med gyldig sertifikat, kan den fortsatt være godkjent for transport i henhold til sertifikat og merking. Er du i tvil, ta kontakt med NET. 588 treff

Sertifikat Type emballasje Eier Språk Utgår  
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB 31.03.20
 
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB 31.03.20
 
NET0101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB 31.03.20
 
NET0101A_F 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB 31.03.20
 
NET0101B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB 28.02.12
 
NET0101C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lantmännen Aspen AB 31.01.21
 
NET0102A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 30.11.17
 
NET0103A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.12.15
 
NET0103B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.12.20
 
NET0104A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.18
 
NET0104B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.12.19
 
NET0105A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.21
 
NET0106A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.18
 
NET0107A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.23
 
NET0108A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.21
 
NET0109A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.05.20
 
NET0110A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 16.01.14
 
NET0111A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 16.01.14
 
NET0112A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0113A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0115A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.18
 
NET0116A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.18
 
NET0117A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 30.11.13
 
NET0118A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 16.01.14
 
NET0119A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0120A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0120B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.10.19
 
NET0121A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0122A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 02.10.14
 
NET0123A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 30.09.20
 
NET0124A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 30.09.21
 
NET0126A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0127A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.12.17
 
NET0128A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.05.18
 
NET0129A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.22
 
NET0130A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.10.22
 
NET0190W 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 16.01.14
 
NET0200MAL RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.05.21
 
NET0201A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.12
 
NET0202A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.12.12
 
NET0203A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0203B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0203C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0204By 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.22
 
NET0204Bz 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.10.22
 
NET0206A 4G - Fibreboard boxes RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.21
 
NET0207A 4G - Fibreboard boxes RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.21
 
NET0208A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0208C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.22
 
NET0208D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.22
 
NET0208E 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.08.18
 
NET0209A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0209C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.21
 
NET0210A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0211A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0211C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.23
 
NET0211D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.22
 
NET0211E 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.22
 
NET0212A 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 28.02.13
 
NET0212B 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.21
 
NET0212C 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 28.02.23
 
NET0213A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0213C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.03.22
 
NET0213D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.23
 
NET0214A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0214C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.11.21
 
NET0215A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0215C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.16
 
NET0215D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.07.21
 
NET0216A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.22
 
NET0217C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0219A 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.05.23
 
NET0230C 1H1 - Plastics drums, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 28.02.23
 
NET0231A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.03.23
 
NET0233A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.06.23
 
NET0250A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.03.23
 
NET0250B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.23
 
NET0250C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.08.18
 
NET0301A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 30.04.12
 
NET0302A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0302B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0302C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 30.06.19
 
NET0303A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.08.12
 
NET0303B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0303C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0303D 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0303E 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 11.02.15
 
NET0304A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.08.12
 
NET0304B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 07.11.16
 
NET0304C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.18
 
NET0305A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 30.06.12
 
NET0305B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 30.09.12
 
NET0305C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0306A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.05.12
 
NET0307A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.05.12
 
NET0309A 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 23.10.13
 
NET0309B 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0309C 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 31.03.11
 
NET0309D 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.23
 
NET0310A 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 23.10.13
 
NET0310B 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 31.03.11
 
NET0310C 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 31.03.11
 
NET0310D 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0310E 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0310F 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0311A 4H2 - Plastics boxes, solid Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0311B 3H2 - Plastics jerricans, removable head Greif Sweden AB 10.03.13
 
NET0311C 3H2 - Plastics jerricans, removable head Greif Sweden AB 31.03.21
 
NET0311D 3H2 - Plastics jerricans, removable head Greif Sweden AB 30.04.19
 
NET0312A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.08.12
 
NET0314A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 30.04.16
 
NET0315A 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0315B 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 31.03.11
 
NET0315C 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0315D 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 31.03.11
 
NET0315E 6HA1W - Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design Greif Sweden AB 30.04.18
 
NET0316A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0316B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0316C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.20
 
NET0316D 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 30.11.19
 
NET0317A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0317B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0318A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0318B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0319A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0319B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0319C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0320A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0321A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0322A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0323A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0324A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0325A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0326A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 28.02.14
 
NET0327A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0327B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0327C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.07.23
 
NET0327D 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.07.23
 
NET0327E 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.07.23
 
NET0328A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0328B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0328C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.20
 
NET0329A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0330A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0331A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0332A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB 31.05.20
 
NET0332B 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB 31.05.20
 
NET0333A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0334A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0334B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0335A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0335B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.19
 
NET0335C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.12.20
 
NET0335CC 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.12.20
 
NET0336A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0336B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.19
 
NET0336BB 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.12.20
 
NET0336C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.19
 
NET0337A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.12.19
 
NET0338A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.19
 
NET0339A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.12.19
 
NET0340A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.12.19
 
NET0341A 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.20
 
NET0341B 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.20
 
NET0342A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 28.02.16
 
NET0343A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.08.16
 
NET0343B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 30.04.23
 
NET0343C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 30.09.20
 
NET0343D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.03.23
 
NET0344A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 30.11.19
 
NET0344B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 30.11.19
 
NET0345A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.20
 
NET0345B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.03.20
 
NET0346A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0346B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 01.05.12
 
NET0346C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.12.19
 
NET0346D 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB 31.12.19
 
NET0347A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0347X 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0348X 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0349A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0349B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0350A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0350X 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0351X 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0352A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 30.11.19
 
NET0353A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0353X 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.01.17
 
NET0355A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.12.19
 
NET0355B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 30.09.21
 
NET0356A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.05.20
 
NET0356B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 31.05.20
 
NET0356C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 28.02.22
 
NET0356D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 28.02.22
 
NET0357A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 31.03.19
 
NET0358A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 30.04.20
 
NET0358B 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 30.04.20
 
NET0358C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 30.04.20
 
NET0358D 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Sweden AB 30.04.20
 
NET0359A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB 30.04.23
 
NET0359B 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Greif Sweden AB 30.04.23
 
NET0366C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 28.02.22
 
NET0366D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Sweden AB 28.02.22
 
NET0401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.23
 
NET0401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0402A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.11.19
 
NET0402B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.11.12
 
NET0403A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.08.12
 
NET0404A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.08.12
 
NET0404B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.22
 
NET0405B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.04.19
 
NET0405C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.11.12
 
NET0405D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 31.01.13
 
NET0407A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.11.12
 
NET0407B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Packaging AS, avd. Kambo 30.11.21
 
NET0501A 1H2 - Plastics drums, removable head Johannes Østensjø 31.10.12
 
NET0502A 1H2 - Plastics drums, removable head Johannes Østensjø 01.05.12
 
NET0503A 1H2 - Plastics drums, removable head Johannes Østensjø 30.06.12
 
NET0505A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Johannes Østensjø 01.05.12
 
NET0701A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Hannells AS 01.05.12
 
NET0702A 1H2 - Plastics drums, removable head Hannells AS 01.05.12
 
NET0702B 1H2 - Plastics drums, removable head Hannells AS 01.05.12
 
NET0702C 1H2 - Plastics drums, removable head Greif Norway AS 31.01.15
 
NET0703A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Hannells AS 01.05.12
 
NET0703C 1H1 - Plastics drums, non-removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0704A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Hannells AS 01.05.12
 
NET0704C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Norway AS 31.12.15
 
NET0705A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0705AZ 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0706A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0706B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0706C 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0706AA 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0707A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0708A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0709A 1A2W - Steel drums, removable head, different Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0710A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 16.11.16
 
NET0711A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0712A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0713A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0714A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0715A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 30.06.16
 
NET0716C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Norway AS 30.12.16
 
NET0717A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Norway AS 31.12.16
 
NET0901A 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS 30.11.22
 
NET0902A 1H2 - Plastics drums, removable head Heger AS 30.11.22
 
NET1001A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 26.03.14
 
NET1001B 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 30.04.19
 
NET1001C 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 26.03.14
 
NET1002A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 26.03.14
 
NET1002B 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 30.04.19
 
NET1003A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 31.12.13
 
NET1004A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Norway 26.03.14
 
NET1101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS 30.09.12
 
NET1101B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS 01.05.12
 
NET1102A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS 30.09.12
 
NET1103A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS 30.09.12
 
NET1104A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Gravenhorst Plast AS 01.05.12
 
NET1201A 4C1 - Natural wood boxes DGM Oslo AS 31.05.18
 
NET1202A 4G - Fibreboard boxes DGM Oslo AS 28.02.18
 
NET1203A 4G - Fibreboard boxes DGM Oslo AS 31.05.21
 
NET1206A 5H4 - Plastics film bags DGM Oslo AS 30.06.23
 
NET1301A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Smart Can AS 31.12.15
 
NET1302A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Smart Can AS 31.12.15
 
NET1501A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Trio Plast A/S 30.08.13
 
NET1502A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Trio Plast A/S 28.02.14
 
NET1503A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Trio Plast A/S 20.08.13
 
NET1701A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Petainer Lidköping AB 31.12.13
 
NET1702A 1H1 - Plastics drums, non-removable head Petainer Lidköping AB 28.02.19
 
NET1801A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1802A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1803A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.03.14
 
NET1804A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1805A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1806A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 31.12.20
 
NET1807A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 31.07.20
 
NET1810A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1811A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 01.05.12
 
NET1812A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.03.14
 
NET1813A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1814A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1815A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1817A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.06.18
 
NET1818A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.03.14
 
NET1819A 4G - Fibreboard boxes Stora Enso Packaging AB 30.11.20
 
NET1901A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Denmark ApS 06.11.13
 
NET1902A 1G - Fibreboard drum Greif Denmark ApS 30.06.22
 
NET1903A 1G - Fibreboard drum Greif Denmark ApS 31.05.21
 
NET1904A 1G - Fibreboard drum Greif Denmark ApS 30.06.21
 
NET1905A 1G - Fibreboard drum Greif Denmark ApS 30.06.21
 
NET2001A 1A2 - Steel drums, removable head Noreko AS 30.11.18
 
NET2002A 1A2 - Steel drums, removable head Noreko AS 30.11.18
 
NET2002B 1A2 - Steel drums, removable head Noreko AS 31.12.20
 
NET2101A 1H2 - Plastics drums, removable head Erik Hoel AS 01.05.12
 
NET2102A 1H2 - Plastics drums, removable head Erik Hoel AS 01.05.12
 
NET2301C 4G - Fibreboard boxes AS Batteriretur 30.09.21
 
NET2302C 4G - Fibreboard boxes AS Batteriretur 31.08.22
 
NET2401A 4D - Plywood boxes Nefab Packaging Norway AS 20.06.12
 
NET2501A 4G - Fibreboard boxes Glomma Papp AS 30.06.21
 
NET2701A 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS 30.04.21
 
NET2701B 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS 30.04.21
 
NET2702A 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2703A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2703B 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2704A 4A - Steel boxes Nammo Raufoss AS 28.02.21
 
NET2705A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 30.09.20
 
NET2706A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 30.09.20
 
NET2707A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 30.09.15
 
NET2708A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS 30.11.19
 
NET2709A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 31.08.20
 
NET2710A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS 30.06.21
 
NET2711A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2712A 4H2 - Plastics boxes, solid Nammo Raufoss AS 23.09.15
 
NET2713A 4H2W - Plastics boxes, deviating design Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2714A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS 31.01.13
 
NET2714B 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS 31.12.19
 
NET2715A 4G - Fibreboard boxes Nammo Raufoss AS 30.04.21
 
NET2716A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2716B 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS 30.11.18
 
NET2717A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 31.07.17
 
NET2718A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 28.02.23
 
NET2719A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 30.11.20
 
NET2722A 4C1 - Natural wood boxes Nammo Raufoss AS 30.06.20
 
NET2723A 4D - Plywood boxes Nammo Raufoss AS 30.04.22
 
NET2725A 50D - Large Packaging, Plywood Nammo Raufoss AS 30.09.22
 
NET2802A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Modulpac AB 30.04.18
 
NET2901A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2901B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2902A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 01.05.12
 
NET2903A 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast 31.08.20
 
NET2903B 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast 31.08.20
 
NET2904A 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast 31.08.20
 
NET2904B 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast 31.08.20
 
NET2905A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2905B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2906A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2906B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2907A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2907B 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2908A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2909A 4H2 - Plastics boxes, solid AB Sundplast 31.08.20
 
NET2910A 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast 31.12.20
 
NET2910B 1H2 - Plastics drums, removable head AB Sundplast 31.12.20
 
NET3101A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Jotun AS 31.03.23
 
NET3201A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.20
 
NET3201A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.20
 
NET3201B 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB 14.10.15
 
NET3201B_S 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Packaging Sweden AB 14.10.15
 
NET3202A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 16.05.16
 
NET3202A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 16.05.16
 
NET3202B 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.18
 
NET3202B_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.18
 
NET3203A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.21
 
NET3221A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.04.22
 
NET3221A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.01.21
 
NET3222A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.10.21
 
NET3223A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.18
 
NET3223A_S 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.18
 
NET3224A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.12.19
 
NET3224A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.12.19
 
NET3225A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3226A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.03.22
 
NET3227A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.06.22
 
NET3228A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 16.05.16
 
NET3228A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 16.05.16
 
NET3229A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3229A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3230A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3231A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.14
 
NET3231A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.14
 
NET3232A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3233A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.21
 
NET3234A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3235A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3235A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3236A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.01.23
 
NET3237A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.14
 
NET3237A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.14
 
NET3238A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3239A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.10.22
 
NET3240A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3241A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.23
 
NET3241A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.14
 
NET3242A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3242A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3243A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3243A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3244A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.21
 
NET3245A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 16.05.16
 
NET3245A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 16.05.16
 
NET3246A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.06.18
 
NET3246A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.06.18
 
NET3247A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.10.21
 
NET3248A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3248A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.15
 
NET3249A 11G - IBC, Fibreboard DS Smith Packaging Sweden AB 30.11.21
 
NET3249A 11G - IBC, Fibreboard DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.20
 
NET3249B 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB 31.10.21
 
NET3250A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.04.21
 
NET3251A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.20
 
NET3251A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.20
 
NET3252A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.06.21
 
NET3252A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 10.06.16
 
NET3253A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 29.02.20
 
NET3253A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 29.02.20
 
NET3254A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.19
 
NET3254A_S 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.19
 
NET3255A 50A - Large Packaging, Steel DS Smith Packaging Sweden AB 31.03.20
 
NET3255A 50A - Large Packaging, Steel DS Smith Packaging Sweden AB 31.03.20
 
NET3256A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.20
 
NET3256A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.20
 
NET3257A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.10.20
 
NET3257A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.10.20
 
NET3270A 6HG2 - Plastics receptacle with outer fibreboard box DS Smith Packaging Sweden AB 31.01.21
 
NET3270A 6HG2 - Plastics receptacle with outer fibreboard box DS Smith Packaging Sweden AB 31.01.21
 
NET3271A 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.20
 
NET3272A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB 31.07.21
 
NET3273A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.07.21
 
NET3273A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.03.21
 
NET3274A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 14.07.16
 
NET3275A 4GV - Fibreboard boxes, special packaging DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.22
 
NET3276A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 30.09.22
 
NET3276B 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.12.22
 
NET3277A 50G - Fibreboard large packaging DS Smith Packaging Sweden AB 31.07.22
 
NET3278A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 31.08.22
 
NET3280A 4G - Fibreboard boxes DS Smith Packaging Sweden AB 28.02.23
 
NET3301A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3301A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3303A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3303A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3308A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3308A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3308B 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.22
 
NET3308C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 30.06.21
 
NET3308C 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 30.06.21
 
NET3310A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.03.20
 
NET3310A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.03.20
 
NET3313A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 30.09.21
 
NET3313B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 30.06.21
 
NET3313B 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 30.06.21
 
NET3316A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3316A 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3316AA 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3316AA 1A1 - Steel drums, non-removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.12.19
 
NET3317A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.10.20
 
NET3317A 1A2 - Steel drums, removable head Greif Sweden AB, Västerhaninge 31.10.20
 
NET3501A 3H2 - Plastics jerricans, removable head Green Environmental Products AS 30.08.15
 
NET3502A 3H2 - Plastics jerricans, removable head Green Environmental Products AS 30.08.15
 
NET3601A 4G - Fibreboard boxes Lilleborg AS 30.09.18
 
NET3701A 1H1 - Plastics drums, non-removable head AB Kulleborn & Stenström 25.08.15
 
NET3702A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head AB Kulleborn & Stenström 31.05.23
 
NET4001A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AB 31.01.13
 
NET4002A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AB 28.02.19
 
NET4004A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AB 31.01.23
 
NET4201A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.11.12
 
NET4201B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 31.01.14
 
NET4202A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.11.12
 
NET4202B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 31.12.16
 
NET4203A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.11.12
 
NET4203B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 31.01.14
 
NET4203C 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.05.12
 
NET4205A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.11.12
 
NET4205B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 31.12.16
 
NET4210A 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.11.12
 
NET4210B 4H2 - Plastics boxes, solid Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 31.01.23
 
NET4211A 1H2 - Plastics drums, removable head Bewi Produkter AS, avd. Norplasta 01.05.12
 
NET4502A 4D - Plywood boxes Nefab Production Runemo AB 06.11.13
 
NET4701A 50D - Large Packaging, Plywood Miljøbil Grenland AS 31.12.14
 
NET4801A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids LKAB Kimit AB 30.09.15
 
NET5001A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Frantek Formblåsning AB 01.05.12
 
NET5003A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Frantek Formblåsning AB 01.05.12
 
NET5101A 31H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for liquids PartnerPlast AS 01.05.12
 
NET5102A 31H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for liquids PartnerPlast AS 01.05.12
 
NET5601A 4G - Fibreboard boxes A/S Den norske Eterfabrikk 13.11.14
 
NET5701A 4H2 - Plastics boxes, solid DGM STAVANGER AS 30.06.21
 
NET5702A 4H2 - Plastics boxes, solid DGM STAVANGER AS 30.06.21
 
NET5801A 1A2 - Steel drums, removable head Nordic Carbide AB 30.09.21
 
NET6101A 50H - Plastics large packaging San Sac AB 30.11.20
 
NET6101A 50H - Plastics large packaging San Sac AB 30.11.20
 
NET6101B 50H - Plastics large packaging San Sac AB 30.09.20
 
NET6101B 50H - Plastics large packaging San Sac AB 30.09.20
 
NET6102A 11H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for solids San Sac AB 30.11.20
 
NET6102A 11H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for solids San Sac AB 30.11.20
 
NET6102B 11H2 - Rigid plastics IBCs, freestanding, for solids San Sac AB 31.12.17
 
NET6201A 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark 01.05.12
 
NET6201B 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark 31.10.22
 
NET6201B_DK 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark 30.09.17
 
NET6202A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark 30.06.22
 
NET6202A_DK 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark 31.05.17
 
NET6203A 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark 30.06.22
 
NET6203A_DK 4G - Fibreboard boxes Peterson Packaging AS, Denmark 31.05.17
 
NET6204A 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark 31.10.22
 
NET6204A_DK 50G - Fibreboard large packaging Peterson Packaging AS, Denmark 30.09.17
 
NET6401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head FalkEmballage AB 31.12.15
 
NET6401A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.21
 
NET6401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Emballator Mellerud Plast AB 31.01.21
 
NET6401B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head FalkEmballage AB 31.12.15
 
NET6601A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 31.05.20
 
NET6601B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 28.02.21
 
NET6601C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 30.11.21
 
NET6601D 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 31.05.20
 
NET6602A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 31.01.21
 
NET6602C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 31.01.21
 
NET6603A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 31.01.21
 
NET6603C 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head RPC Promens Bjæverskov AS 31.10.21
 
NET6701A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.04.14
 
NET6702A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6703A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6703B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.11.20
 
NET6704A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6704B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.11.20
 
NET6705A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6705B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6705C 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.11.20
 
NET6706A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.01.23
 
NET6707A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.01.23
 
NET6707B 1A2W - Steel drums, removable head, different Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.11.20
 
NET6707C 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.06.21
 
NET6708A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6709A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.13
 
NET6710A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.04.21
 
NET6711A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.03.22
 
NET6712A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.05.21
 
NET6714A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.21
 
NET6715A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 28.02.19
 
NET6715B 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.05.19
 
NET6716A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.04.19
 
NET6717A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 28.02.23
 
NET6718A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 28.02.19
 
NET6719A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.03.19
 
NET6720A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 30.04.22
 
NET6721A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.07.23
 
NET6722A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 31.12.20
 
NET6723A 1A1 - Steel drums, non-removable head Emballator Ulricehamns Bleck AB 01.09.20
 
NET6801A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head DeeDee Plastics BV 31.12.17
 
NET6901A 31B - Aluminium IBCs, for liquids MPP Sverige AB 30.11.22
 
NET6902A 31BW - Aluminium IBCs for liquids, deviating design MPP Sverige AB 30.11.21
 
NET6903A 31A - Steel IBCs for liquids MPP Sverige AB 30.11.22
 
NET7101A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS 30.06.17
 
NET7102A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS 30.06.19
 
NET7103A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS 30.09.18
 
NET7104A 4D - Plywood boxes Kongsberg Emballasje AS 30.09.19
 
NET7301A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design Nycopac AB 31.12.13
 
NET7302A 50HW - Plastics large packaging, deviating design Nycopac AB 30.06.22
 
NET7501A 4GW - Fibreboard boxes, deviating design DS Smith Kaysersberg 01.09.13
 
NET7701A 1A2 - Steel drums, removable head Emballator Metalpak Oy 31.03.23
 
NET7801A 31A - Steel IBCs for liquids Norsk Gjenvinning AS 31.03.22
 
NET7803A 50A - Large Packaging, Steel Norsk Gjenvinning AS 31.03.22
 
NET7804A 50A - Large Packaging, Steel Norsk Gjenvinning AS 31.03.22
 
NET7901A 4H2 - Plastics boxes, solid Accon AS 30.11.21
 
NET8001A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Scandinavia 30.06.21
 
NET8001B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Greif Scandinavia 30.04.21
 
NET8201A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Norab AB 31.03.19
 
NET8301A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lefab Production AB 31.08.21
 
NET8302A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Lefab Production AB 30.11.21
 
NET8401A 4G - Fibreboard boxes PBES Norway AS 28.02.22
 
NET8501A 4H2 - Plastics boxes, solid Destructor Recycling AB 31.03.21
 
NET8502A 50CW - Natural wood, deviating design Destructor Recycling AB 31.08.20
 
NET8503A 50A - Large Packaging, Steel Destructor Recycling AB 15.12.22
 
NET8504A 4H2 - Plastics boxes, solid Destructor Recycling AB 30.11.22
 
NET8505A 4G - Fibreboard boxes Destructor Recycling AB 28.02.23
 
NET8506A 50G - Fibreboard large packaging Destructor Recycling AB 31.05.23
 
NET8701A 50A - Large Packaging, Steel Autoliv Sweden AB 28.02.21
 
NET8702A 50HW - Plastics large packaging, deviating design Autoliv Sweden AB 31.01.22
 
NET8802A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Europak OY 31.07.22
 
NET8901A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging AS 31.05.23
 
NET8902A 1A2 - Steel drums, removable head Baltic Packaging AS 31.05.23
 
NET9201A 50BW - Large Packaging Aluminium, deviating design Kongsberg Defence & Aerospace AS 30.11.22
 
NET9202A 1H2 - Plastics drums, removable head Kongsberg Defence & Aerospace AS 30.11.22
 
NET9301A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9302A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9303A 6HH1 - Plastics receptacle with outer plastics drum Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9304A 6HH1 - Plastics receptacle with outer plastics drum Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9305A 31A - Steel IBCs for liquids Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9306A 31HA1 - Composite IBCs with a rigid plastics inner receptacle, for liquids Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9307A 31A - Steel IBCs for liquids Haywood Roto Moulding Limited 31.05.21
 
NET9308A 31HH1 - Plastics plastics composite IBCs with rigid plastics inner receptacle, for liquids Haywood Roto Moulding Limited 31.05.20
 
NET9405A 4H2 - Plastics boxes, solid Lycro As 30.11.21
 
NET9501A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS 31.12.22
 
NET9502A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS 31.12.22
 
NET9503A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS 31.01.20
 
NET9503B 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Norsk Formblåsing AS 31.01.20
 
NET9601A 50A - Large Packaging, Steel Cowin Svenska AB 28.02.23
 
NET9701A 3H1 - Plastics jerricans, non-removable head Muovi-heljanko OY 31.05.21
 
NET9801A 50G - Fibreboard large packaging Kemetyl Norge AS 31.10.21
 
NET9901A 1H2 - Plastics drums, removable head Mezonic AS 31.03.23
 
NET9901B 1H2 - Plastics drums, removable head Mezonic AS 31.05.23
 
NET9901C 1H2 - Plastics drums, removable head Mezonic AS 30.04.23
 

Henter...

Henter...

Henter...