Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Nordisk Emballasje Testing AS (NET). Etablert januar 2007. Nøkkelpersonellet har bakgrunn fra plastteknologimiljøet i Norge og produkttesting og sertifiseringsmiljøet i Sverige.

NET har i dag Europas mest moderne og effektive laboratorium for testing av farlig gods emballasje. Laboratoriet er akkreditert etter ISO17025 og har delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Luftfartstilsynet og Sjøfarts- direktoratet.
NET - for sikkerhets skyld!

Mer om NET

Plasser igjen på IBC kurs

Ingressbilde

Husk kurs oppstart 1. Februar !

Les mer

Første finske kunde

Ingressbilde

Muovi-Heljanko – formblåste plastkanner


Les mer

Ny kunde

Ingressbilde

Mezonic AS

Les mer

Sist sertifisert