Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av falig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpniger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

NET går inn i sitt 12. år

Ingressbilde

med nye salpetersyre lokaliteter
Les mer

Kun 2 plasser igjen

Ingressbilde

på IBC kurs 14. Februar!

Les mer

Salpetersyre labb

Ingressbilde

NETs nye storsatsning
Les mer

Sist sertifisert