Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av falig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpniger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Sommer 2018

Ingressbilde

Sommerlukket 16. Juli til 3. August 
Les mer

Påmelding er i full gang !

Ingressbilde

IBC kurs 19. September!

Les mer

Salpetersyre labb

Ingressbilde

NETs nye storsatsning
Les mer

Sist sertifisert