Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Da vi startet NET, ønsket vi ikke å forandre verden, men hadde et mål: å gjøre testing og sertifisering av farlig gods emballasje litt enklere og mye raskere, uten å la det gå på bekostning av transportsikkerheten.

Vi gjør ditt problem til vår utfordring - gjennom kreativitet finner vi åpninger der andre lett møter hindringer.

Mer om NET

Kjemikalie bestandighet

Ingressbilde

som tillegg til ISO8317
Les mer

Lighthouse Bamble

Ingressbilde

NET satser ytterligere
Les mer

Scanpack 2018

Ingressbilde

Nordens største emballasje messe
Les mer

Sist sertifisert