Deres produkt
Vår utfordring
Deres sikkerhet
Nordisk Emballasje Testing AS (NET). Etablert januar 2007. Nøkkelpersonellet har bakgrunn fra plastteknologimiljøet i Norge og produkttesting og sertifiseringsmiljøet i Sverige.

NET har i dag Europas mest moderne og effektive laboratorium for testing av farlig gods emballasje. Laboratoriet er akkreditert etter ISO17025 og har delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Luftfartstilsynet og Sjøfarts- direktoratet.
NET - for sikkerhets skyld!

Mer om NET

Sommer 2017

Ingressbilde

Sommerlukket 17. juli - 4. august

Les mer

Barnebeskyttet emballasje

Ingressbilde

Ny akkreditert metode
Les mer

Ny kunde - Metalpak Oy

Ingressbilde

Ny Finsk emballasjeprodusent
Les mer

Sist sertifisert