Testing

Testing

Testing hos NET Emballasje- og Produkttesting AS, utføres i akkreditert laboratorium (ISO 17025) og etter aktuelle nasjonale og internasjonale standarder, NET standard eller etter kunders ønsker og spesifikasjoner.

NET har delegert myndighet til å utstede sertifikat for godkjenning av emballasje til transport av farlig gods på vei (ADR),  jernbane (RID) og sjøtransport (IMDG). Les mer om NET, våre akkrediteringer og godkjenninger.

UN-testing

Tester av emballasje for farlig gods utføres etter ADR og UN-spesifikasjoner.

Emballasjetesting

Testing av emballasje etter kundes spesifikasjoner og ønsker.

Tanktesting

Testing av stasjonære tanker og septiktanker etter Europeisk og internasjonale standarder.

Palletesting

Testing av paller utføres etter internasjonale standarder.

Utmattelsestesting

Ulike former for utmattelsestester på emballasje så vel som andre produkter hvor påvirkning etter bruk over tid skal dokumenteres.

Mikroskopi

NET utfører enkel lysmikroskopi på mikrotomerte prøver.

Rykktesting

Rykktesting av verktøy, kanner, sekker og lignende.

 

Barnebeskyttede korker

Akkreditert testing og sertifisering av barnebeskyttede korker etter ISO 8317/2015

 

 

Produkttesting

Testing av nedstigningskummer, verktøy, avfallsbeholdere for sykehus etc.

Les om våre testmetoder